Jednou vetou

Malé firmy a potravinári majú rezervy v zavádzaní IT technológií

Ilustračné foto.

Foto: pixabay.com

Firmy do 20 zamestnancov a potravinárske spoločnosti majú rezervy v oblasti zavádzania nových informačných technológií. Najvyššia úroveň je v segmente IT. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnila výskumno-štatistická a poradenská spoločnosť Trexima Bratislava v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov. TASR o tom informovala poradenská spoločnosť, ktorá oslovila spolu 150 firiem v marci až apríli 2017.

Podľa prieskumu až 38 % manažérov nevie, čo je zmyslom digitálnej transformácie a viac ako polovica opýtaných síce vie, o čo ide, ale nepozná presné detaily. „Výskum súčasne odhalil, že iba 15 % firiem má stratégiu na digitalizáciu svojich činností. Najväčšie rezervy v tomto majú práve malí podnikatelia a potravinárske firmy. Digitalizácia procesov zaostáva najmä v oblasti výroby a prípravy výroby, logistike a ľudských zdrojov,“ uvádza spoločnosť s tým, že za najväčšie bariéry nástupu moderných technológií firmy považujú obmedzené finančné a ľudské zdroje. Súčasne firmy v súvislosti s digitalizáciou neočakávajú prepúšťanie zamestnancov, ale skôr preškoľovanie ich zručností a vedomostí, dodáva.

Digitalizáciu vníma podľa výsledkov až 85 % slovenských firiem z pohľadu konkurencieschopnosti ako príležitosť a potenciál na ďalší rozvoj. Z prieskumu taktiež vyplynulo, že základom úspechu a konkurencieschopnosti slovenských firiem budú inovácie. „Aby slovenské firmy obstáli v konkurenčnom boji v súvislosti s digitálnou transformáciou, bude veľmi dôležité monitorovať požiadavky zamestnávateľov na zmeny vedomostí a zručnosti pracovnej sily a vyvíjať tak tlak na systém celoživotného vzdelávania v oblasti kvalitnej prípravy ľudí pre trh práce,“ uviedla Lucia Dítětová manažérka spoločnosti Trexima Bratislava.

Môže vás zaujímať

Vinári nepovažujú zavedenie spotrebnej dane ani kolkovanie vína za vhodné opatrenia