Jednou vetou

Menší farmári by sa mali ľahšie dostať k užívaniu náhradných pozemkov

Ilustračné foto

Pixabay.com

Prístup menších farmárov k pozemkom by sa mohol zjednodušiť. Počíta s tým novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov z dielne koaličných poslancov Mosta-Híd a SNS, ktorú parlament posunul do druhého čítania.

Poslanci predloženou novelou reagujú na platnú legislatívu od 1. mája tohto roka a ku ktorej boli podľa nich búrlivé reakcie najmä zo strany menších farmárov, ktorí užívali náhradné pozemky. Preto navrhujú zmeny. „Návrh zákona je reakciou na požiadavky praxe tak, aby náhradné pozemky užívané aj po strate platnosti rozhodnutia o vyčlenení náhradných pozemkov z dôvodu prechodu alebo prevodu pôvodného pozemku boli užívané na základe právneho titulu, ktorým bude nové rozhodnutie okresného úradu, pozemkového a lesného odboru,“ zdôvodnil v pléne jeden z predkladateľov novely Peter Antal (Most-Híd).

Sme rodina vyzýva Matečnú, aby pomohla farmárom postihnutým suchom

S cieľom zjednotiť prístup k nájmu poľnohospodárskych pozemkov sa za pozemok má považovať aj jednotlivý spoluvlastnícky podiel k poľnohospodárskemu pozemku. „Potrebné je aj odstrániť situáciu, keď bolo možné v určitých prípadoch predlžovať užívanie pozemku do konca roka na úkor vlastníka. V prípade užívania pozemku bez nájomnej zmluvy, ak ide o neprístupný pozemok alebo ho nie je možné racionálne využívať, zákon neumožňoval postupovať formou podnájomného pozemku. Zmena zákona má umožniť riešiť aj takéto, v praxi pomerne časté situácie,“ uvádzajú poslanci.

Zákon doteraz neumožňoval ani novým vlastníkom pozemkov, ako napríklad dedičom či kupujúcim, pokračovať v užívaní doterajšieho náhradného pozemku, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah. „Navrhovaná zmena umožní pri prechode alebo prevode všetkých nehnuteľností nadobúdateľovi požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia a zaevidovanie takejto zmeny v osobe užívateľa podnájomného pozemku. Týmto sa zrovnoprávni postavenie dedičov alebo kupujúcich pri podnájomných pozemkoch,“ doplnili poslanci v dôvodovej správe.

Môže vás zaujímať

Pod dočasnou ochranou je aktuálne na Slovensku 95 firiem