Jednou vetou

Mihók: Z hľadiska vývoja ekonomiky bol rok 2018 úspešný

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Z hľadiska vývoja ekonomiky bol rok 2018 úspešný, najmä čo sa týka štátneho rozpočtu.

Podnikateľom sa darilo, a tým boli vyššie aj odvody. Myslí si to predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

Hlivák: Rok 2018 bol kľúčový pre naštartovanie reformy verejného obstarávania

Menej úspešný podľa neho bol v tom, ako sa využili tieto pozitívne výsledky pre budúcnosť. „Je skutočne pravda, že keď sa darí, netreba míňať, ale investovať do budúcnosti. Musíme byť opatrní. Hospodársky cyklus sa otočí a prídu aj ťažšie obdobia. A myslím si, že v tomto prípade sme rok 2018 nie celkom dobre využili. Investície by mali ísť v prvom rade do vzdelania, lebo to je základ budúcnosti. Avšak pokiaľ nie sme schopní urobiť reformu školstva, tak investovať do súčasného modelu sú v zásade vyhodené peniaze,“ zdôraznil Mihók.

Ako ďalej uviedol súčasný model generuje ľudí, ktorí nezodpovedajú potrebám trhu práce, stráca sa hlavný potenciál krajiny, a to je kvalifikovaná pracovná sila. Nedostatočne sa investovalo do inovácií a modernizácií výroby a je najvyšší čas sa zamýšľať najmä nad portfóliom slovenského priemyslu.

„Veľmi úzke portfólio priemyslu patrí medzi tie kritické body, na ktoré nás už často upozorňujú aj zo zahraničia také inštitúcie, ako napríklad OECD,“ varuje šéf SOPK.

Raši: Počet najmenej rozvinutých okresov stúpol v tomto roku na 20

Automobilový priemysel nesporne zohral pozitívnu úlohu vo vývoji Slovenska, najmä z pohľadu zamestnanosti, exportnej výkonnosti, na strane druhej však je nevyhnutné v záujme proporcionálneho rozvoja budúcnosti orientovať sa aj na ďalšie odvetvia.

„Musíme sa orientovať na také projekty, ktoré nie sú až tak náročné na pracovnú silu, ktoré budú predstavovať už štvrtú generáciu priemyslu. Mali by sme pri takýchto veciach myslieť aspoň päť rokov dopredu a na to musia nadväzovať školy, vzdelanie. V tomto sme v roku 2018 zakonzervovali daný stav a nepohli sa ďalej,“ zdôraznil Mihók.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie