Jednou vetou

Minister dopravy rokoval v Číne o nových obchodných príležitostiach

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek

foto: TASR

Nové obchodné možnosti v nákladnej železničnej doprave boli témou spoločného stretnutia ministra dopravy Árpáda Érseka s jeho čínskym kolegom Li Siao-pchengom v Šanghaji. Ministri podpísali Memorandum o porozumení v oblasti dopravy a logistiky, ktorého cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré podporia prepravu tovarov medzi Čínou a Európou cez Slovensko.

„Hlavne ide o podporu nákladnej dopravy. Z tohto memoranda vyplýva, že musíme poskytnúť podmienky, aby vlaky z Číny chodili cez nás,“ povedal Érsek. Slovensko by podľa ministra malo v budúcnosti profitovať aj ako tranzitná krajina, ktorá zabezpečí prekládku čínskeho tovaru zo širokorozchodnej železnice a prepraví ho ďalej na západ.

Podľa ministra chodia ucelené vlaky s tovarom z Číny na Slovensko už aj v súčasnosti, avšak spolupráca by mala vytvoriť určitý systém. Vlaky by tak mali prichádzať v pravidelných intervaloch a jednou z výziev je, aby sme zabezpečili vyťaženie vlakov tovarom aj v opačnom smere. „Štát musí najmä pripraviť podmienky a ostatné je na firmách, ktoré v danom odvetví pracujú,“ dodal Érsek.

Obe strany potvrdili, že sú pripravené vytvoriť všetky podmienky na podporu a rozvoj dopravy a logistiky medzi oboma krajinami. Zámerom je vytvorenie spoločných pracovných skupín, rovnako spoločná účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, a nemenej dôležitou zostáva vzájomná výmena informácií v oblasti rozvoja intermodálnej prepravy.

Prezidentka diskutovala s predsedom RRZ Šramkom o verejných financiách

Rokovania v Číne tak nadväzujú na úspešný príchod prvého uceleného nákladného vlaku z čínskeho mesta Si-an do terminálu v Dunajskej Strede začiatkom októbra. Jeho pravidelná prevádzka prináša množstvo obchodných výhod pre samotné slovenské železnice.

Pri prechode na Slovensko je nevyhnutná prekládka kontajnerov medzi širokým a európskym železničným rozchodom v termináli kombinovanej dopravy Dobrá. Ide o významný bod celej tranzitnej trasy. Terminál patriaci ZSSK CARGO s dvoma portálovými žeriavmi má prekládkovú kapacitu do 200.000 kontajnerov ročne. Tovar z kontajnerov ďalej smeruje k zákazníkom do Česka, Maďarska, Rakúska a, samozrejme, na Slovensko.

Môže vás zaujímať

V Senici vznikne výskumno-vývojové centrum