Jednou vetou

Ministerstvo chce z presunu eurofondov podporiť nové oblasti dopravy či Hornú Nitru

Ilustračné foto

foto: TASR

Podpora nových oblastí v sektore dopravy, ako je napríklad budovanie integrovaných dopravných systémov či podpora "smart" mobility v mestskej a regionálnej doprave. Ale tiež aj podpora dopravy v rámci transformácie hospodárstva hornej Nitry a podpora pre Prešovský kraj. To sú niektoré z oblastí, kde by vedelo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR využiť eurofondy, ktoré by sa presunuli z iných rezortov, ktoré ich nevedia vyčerpať.

Ministerstvo pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) spísalo možnosti využitia dodatočných eurofondov v Informácii o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v prospech sektora dopravy v programovom období 2014 až 2020. Materiál v stredu 12. septembra vzala na vedomie vláda.

Aktuálne čerpanie eurofondov je v súčasnosti na úrovni necelých 16 %

„Prínosom materiálu je, že informuje členov vlády o potrebe dodatočných zdrojov v sektore dopravy, ktoré vie náš rezort využiť zmysluplne na projekty s pridanou hodnotou a zároveň pomôcť vyhnúť sa prepadnutiu nevyužitých financií v iných operačných programoch,“ vysvetlili z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

Podľa rezortu nejde o záväzný materiál, pretože konečné slovo pri prípadnom presune eurofondov bude mať Európska komisia. „Rokovania s ňou stále prebiehajú,“ dodalo ministerstvo.

Rezort dopravy si tak vie predstaviť čerpanie eurofondov v oblasti „Smart & Green“ intervencie. Zahŕňa projekty so zameraním na využívanie moderných technológií. Tento prístup presadzuje, aby boli riešenia integrované, inovatívne a finančne a environmentálne udržateľné.

Za rastom cien potravín na Slovensku je vysoká závislosť na ich dovoze

Ide teda najmä o budovanie integrovaných dopravných systémov, o podporu „smart“ mobility v mestskej a regionálnej doprave s podporou informačno–komunikačných technológií, tiež o odklon tranzitnej dopravy z miest vrátane preferencie ekologických foriem prepravy a podpory budovania „zelenšieho“ mesta a patria sem napríklad aj riešenia pre migráciu fauny a ochranu životného prostredia.

Čo sa týka podpory transformácie hospodárstva regiónu Hornej Nitry, ministerstvo dopravy by vedelo z eurofondov zabezpečiť modernizáciu a výstavbu vybraných ciest prvej triedy v regióne či modernizáciu a optimalizáciu železničnej infraštruktúry, aby sa zefektívnila vlaková doprava a tiež aj potrebnú projektovú dokumentáciu a štúdie realizovateľnosti.

Tieto opatrenia by mohli podľa rezortu vytvoriť podmienky pre zatraktívnenie regiónu pre nových investorov, zvýšiť mobilitu pracovnej sily či podporiť nové podnikateľské aktivity a vytvoriť nové pracovné miesta.

Na trhu práce v SR najviac chýbajú remeselníci, šoféri a operátori

Čo sa týka podpory Prešovského kraja, tá by mala byť v rámci európskej iniciatívy „Catching-up Regions“. Je zameraná na podporu menej rozvinutých regiónov. V rámci Slovenska bol do nej pilotne vybraný práve Prešovský samosprávny kraj.

Ministerstvo dopravy by chcelo pre región zabezpečiť napríklad modernizáciu a výstavbu vybraných ciest prvej triedy či odklon tranzitnej dopravy z miest vrátane preferencie ekologických foriem prepravy a podpory budovania „zelenšieho“ mesta.

Môže vás zaujímať

Miera úspor zrejme dosiahne podľa analytikov historické maximá