Jednou vetou

MVSR vyhlási výzvu na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Ilustračné foto.

Foto: pixabay

Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informovali z tlačového oddelenia MV SR.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve budú obce z Atlasu rómskych komunít. Cieľom je zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach.

Sociálna poisťovňa eviduje 63.635 prístupov k individuálnemu účtu poistenca

Vyčlenená výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na výzvu je 11 miliónov eur. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať päťpercentnou spoluúčasťou.

„Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov, mostov, ako aj lávok pre peších, vrátane osvetlenia, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach,“ vysvetlili z ministerstva.

Výsledkom budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania, ambulantnej formy sociálnej služby, zdravia, dopravy a obecných služieb i zamestnanosti. Inštitúcie či služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.

„Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je pre plánovanú výzvu oprávnená. Podporené budú projekty s aktivitami, ktoré bezprostredne spadajú do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti. Podporené budú projekty, ktoré spĺňajú 3D princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie,“ spresnil rezort.

V 13. kole získali poukážky na slnečné kolektory takmer všetci žiadatelia

Uplatňovanie týchto princípov je považované za jeden z nástrojov dosiahnutia sociálno-ekonomickej integrácie MRK.

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková spresnila, že projekty zamerané na miestne komunikácie ako súčasť podpory budovania základnej technickej infraštruktúry pomôžu obyvateľom z MRK k lepšiemu prístupu k vzdelaniu, sociálnym službám, službám obce.

Rovnako aj k zdravotnej starostlivosti či k lepšej dostupnosti pracovných príležitostí. „Napomôže to k vytvoreniu podmienok pre ich plnohodnotnú participáciu v spoločnosti,“ podotkla.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie