Jednou vetou

MŽP podporí vytrieďovanie komunálneho odpadu prostredníctvom eurofondov

Minister životného prostredia László Sólymos

foto: TASR

Výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov podporí Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Informovala Zuzana Onufer z odboru komunikácie MŽP.

Rezort vyhlásil 58. výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkovo je vo výzve na to určených šesť miliónov eur z eurofondov.

„Podporené bude dodanie a výstavba samotnej technológie, najmä triediacich dopravníkov, drvičov, sít, lisov, triedičov a taktiež vybudovanie zázemia pre danú technológiu,“ uviedlo ministerstvo.

HUAWEI: Smart hodinky Watch GT 2 prinášajú vyše 40 ciferníkov

Zo zmesového odpadu by malo byť možné vytriediť zložky, ktoré je možné ďalej recyklovať. Podľa envirorezortu sa tak minimalizuje množstvo a objem odpadov zneškodňovaných skládkovaním a zabezpečí sa tak spracovanie vytriedenej biologickej zložky.

Výzva je určená pre obce, nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, neziskové organizácie alebo združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce.

🇸🇰️ Menej odpadu pôjde na skládky. 6 miliónov z eurofondov rozdelíme na nové technológie dotrieďovania komunálneho…

Uverejnil používateľ László Sólymos Piatok 13. decembra 2019

Môže vás zaujímať

Časti zamestnávateľov a SZČO sa posunie splatnosť marcového poistného na júl