Jednou vetou

MŽP SR prijíma žiadosti na dotácie pre elektromobilitu a verejné budovy

László Sólymos, minister Životného prostredia SR

foto: TASR

Žiadosti na získanie dotácií v oblasti elektromobility a zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania prijíma prostredníctvom Envirofondu od piatku Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Médiá o tom informoval envirorezort.

Podpora je určená na zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu a oprávnenými žiadateľmi sú obce a samosprávne kraje. „Všetci oprávnení žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti do 16. apríla. Maximálna výška podpory je 10.000 eur s minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 %,“ spresnilo ministerstvo s tým, že oprávneným nákladom je nákup nového, doposiaľ neevidovaného automobilu.

Elektromobilom na tento účel je elektrické vozidlo kategórie M1 alebo N1 typu batériové elektrické vozidlá. Podpora sa týka elektromobilov s výkonom elektromotora od 10 kW do 150 kW vrátane.

ok 2018 bol v Košickom kraji rekordný v ubytovaní návštevníkov

V súvislosti so zvyšovaním energetickej účinnosti existujúcich verejných budov je cieľom podpora aktivít a opatrení obcí, samosprávnych krajov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré vedú k uvedenému cieľu.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a samosprávne kraje, príspevkové alebo rozpočtové organizácie nimi zriadené. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti do 16. apríla. Maximálna výška podpory je 200.000 eur s minimálnou mierou spolufinancovania vo výške 5 %, uzatvára MŽP SR.

Môže vás zaujímať

INVESTOVANIE: Týmto fondom v druhom pilieri sa nedarilo, objem majetku však mierne stúpol