MZVaEZ: Priority v ekonomickej diplomacii sa v roku 2018 darilo úspešne napĺňať

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák

foto: TASR

Priority v ekonomickej diplomacii sa v roku 2018 darilo úspešne napĺňať. Prispelo k tomu skvalitnenie koordinácie činností a spolupráce jej hlavných aktérov. Uvádza sa to v rozsiahlej Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2018 z dielne rezortu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, ktorú vláda prerokuje v stredu (6. 2.).

Za výkon ekonomickej diplomacie zodpovedalo 72 vedúcich bilaterálnych diplomatických misií SR. Zastupiteľské úrady v tejto súvislosti poskytovali bezplatné služby podľa tzv. katalógu služieb dohodnutého s podnikateľskou sférou. Servis podnikateľom dopĺňali bezodplatné služby podnikateľského centra MZVaEZ SR.

NRSR: Psy budú mať naďalej zakázaný vstup do reštaurácií

Sieť slovenskej ekonomickej diplomacie v uplynulom roku napríklad vybavila 1728 dopytov a ponúk slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na dovoz, respektíve vývoz tovarov a služieb, uskutočnila 279 prezentačných podujatí, zabezpečila 106 podnikateľských misií priamo alebo v súčinnosti so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou či realizovala 23 nových projektov financovaných z Projektovej schémy ekonomickej diplomacie MZVaEZ SR.

Významným nástrojom boli aj podnikateľské misie sprevádzajúce ústavných činiteľov na ich pracovných cestách. Takéto misie smerovali v roku 2018 do 13 krajín. „Na Slovensko zavítali delegácie s podnikateľmi Grécka, Islandu, Kene a Číny. Úspešným príkladom boli prezidentské návštevy v USA, Nórsku, Slovinsku a Južnej Kórei, ktoré boli zamerané na smart technológie a inovatívne riešenia,“ uviedol príklady rezort zahraničných vecí.

Dôležitou časťou ekonomickej diplomacie bol podľa dokumentu v roku 2018 cestovný ruch. Zastupiteľské úrady zrealizovali prezentačné aktivity, aby priblížili Slovensko ako atraktívnu turistickú destináciu. Súčasťou aktivít boli snahy zamerané na rozšírenie leteckých spojení so slovenskými letiskami. Ďalšou z oblastí záujmu boli nové trendy v automobilovom priemysle.

Trnavskí colníci zadržali falošné ložiská za 150.000 eur

MZVaEZ SR sledovalo vývoj v oblasti digitálnej transformácie, disruptívnych technológií (blockchain), umelej inteligencie a ďalších inovácií, ktoré v súčasnosti vytvárajú úplne nový ekosystém a menia charakter ekonomík. „Je nesporné, že štvrtá priemyselná revolúcia, digitalizácia a dynamický nástup nových technológií zohrajú kľúčovú úlohu pri napredovaní štátov v globálnom meradle,“ konštatoval rezort.

Prepojenie ekonomickej diplomacie s podnikateľskou sférou zabezpečovali subjekty, ktoré tvoria zástupcovia štátnej správy a podnikateľského sektora, Rada vlády SR na podporu exportu a investícií SR, Rada pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu činnosti SARIO a medzirezortná koordinačná skupina pre brexit.

Môže vás zaujímať

Nemocnice i lekári môžu žiadať o financie v rámci grantu Bojovníci za zdravie