Jednou vetou

Na boj proti obchodovaniu s ľuďmi išlo za tri roky vyše 1,4 milióna eur

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Na boj proti obchodovaniu s ľuďmi za posledné tri roky vyčlenilo ministerstvo vnútra viac ako 1.404.250 eur. Rezort za tieto roky splnil 70 zo 71 stanovených úloh. Vyplýva to zo Správy o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2015 - 2018, ktorú ministerstvo predložilo na pripomienkovanie.

Súkromné osoby by nemali zabúdať na priznanie príjmov z prenájmu

Peniaze išli napríklad na financovanie mimovládnych organizácií participujúcich na realizácii programu, na účasť na konferenciách, realizáciu propagácie Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, vydávanie propagačných materiálov či školiace aktivity.

Časť financií sa použila na prevádzku Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Tá podľa rezortu funguje nepretržite na čísle 0800 800 818.

Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 až 2018 definoval strategické ciele, konkrétne ciele a aktivity.

„Celkom bolo zadefinovaných 71 úloh, z toho 52 úloh s termínom plnenia – priebežne (termín plnenia nebol určený) a 19 úloh bolo termínovaných. Počas rokov 2015 až 2018 bolo 70 úloh splnených a 1 úloha splnená čiastočne,“ ozrejmil rezort.

Pellegrini: EÚ sa potrebuje odpútať od brexitu a riešiť aj ďalšie prioritné témy

K zníženiu kriminality v oblasti obchodovania s ľuďmi podľa rezortu môžu prispieť aj pravidelné kontroly u zamestnávateľov či v agentúrach sprostredkúvajúcich prácu.

Organizované preventívne akcie v rámci národného programu sa orientovali napríklad na marginalizované komunity, ktoré sú podľa ministerstva ohrozené rizikom nútenej práce, ale aj na študentov a ďalšie špecifické skupiny.

Program nadväzoval na Národný program z rokov 2011 – 2014. Zameriaval sa na podporu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj na zabezpečenie poskytovania priamej pomoci obetiam v súlade s medzinárodnými a európskymi štandardmi a záväzkami SR v tejto oblasti.

Vláda v novembri minulého roka schválila pokračovanie národného programu aj na obdobie 2019-2023. Chce tak zaviesť koordinovaný a komplexný systém, ktorý by mal pomôcť znižovať trestnú činnosť obchodovania s ľuďmi.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie