Jednou vetou

Na darovanie 2 % zostávajú zamestnancom posledné tri dni

Ilustračný obrázok, koláž: Hlavne.sk
Zamestnancom zostávajú posledné tri dni na darovanie 2 % alebo 3 % zo zaplatených daní. Zamestnanci môžu darovať percentá zo svojich zaplatených daní totiž len do 30. apríla tohto roka. Darovať ich môžu občianskym združeniam, neziskovým organizáciám alebo nadáciám.

Ak za zamestnanca vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017, potrebné je predložiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov na osobitnom tlačive. Vzor vyhlásenia za zdaňovacie obdobie roka 2017 je zverejnený na webovom sídle finančnej správy.

Chcete darovať 2 percentá? Tomuto by ste sa mali vyvarovať

Ak je daňovníkom fyzická osoba, môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá. Darovať 3 % zo zaplatenej dane z príjmov pritom môže iba ten daňovník, ktorý vykonával vlani dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie.

Finančná správa pripomína, že vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať len na predpísanom tlačive. Zamestnanec je v tomto vyhlásení oprávnený vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré zamestnancovi na jeho žiadosť vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením od zamestnávateľa môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Finančná správa vrátila daňovníkom doteraz vyše 180 miliónov eur

Daňovníci sa pritom pri darovaní percent často dopúšťajú viacerých chýb. Finančná správa upozorňuje najmä na vypĺňanie kolónky IČO prijímateľa. To sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 číslic, nepoužité polia ostávajú prázdne. Ak daňovník vo vyhlásení uvedie 8-miestne IČO zľava, neznamená to, že peniaze sa k prijímateľovi nedostanú. Aplikácia finančnej správy dokáže aj takto vyplnené IČO čítať z vyhlásenia. Problém by nastal, ak by 8-miestne IČO napísané zľava bolo na konci doplnené nulou, čo by systém vyhodnotil ako nesprávne IČO.

Za minulý rok občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali z podielu zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb 64 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa v minulom roku rozhodlo viac ako 800.000 daňovníkov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie