Jednou vetou

Na regionálny rozvoj a cestovný ruch rozdelia poslanci viac než milión eur

Ilustračné foto

TASR

Každá právnická alebo fyzická osoba, nezisková organizácia, mesto či obec môže do konca novembra požiadať o nenávratnú dotáciu z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na projekty určené na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti, rozvoj cestovného ruchu a regionálny rozvoj v kraji. Informovala Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK.

„Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu BBSK predstavujú každoročne sumu spravidla 0,5 % výšky príjmov kraja z dane z príjmov fyzických osôb a samosprávny kraj vďaka nim ročne podporí stovky akcií a projektov. V schválenom rozpočte na rok 2019 sú zahrnuté v rámci výdavkov v programe regionálny rozvoj a cestovný ruch dotácie v celkovej výške 1.180.000 eur na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti,“ vysvetlila Glevická.

Podľa nej zámerom je podpora projektov a podujatí, ktoré poskytujú sociálnu pomoc, zdravotnú a humanitárnu starostlivosť, tvorbu, rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných i kultúrnych hodnôt či vzdelávanie.

Volkswagen chce v troch nemeckých závodoch vyrábať elektromobily

„Na rozvoj cestovného ruchu počítame s dotáciami v celkovej hodnote 130.000 eur a 50.000 eur je naplánovaných na rozvoj vidieka prostredníctvom partnerstiev,“ dodala Glevická.

Podmienkou na poskytnutie dotácie je sídlo alebo miesto výkonu v BBSK a spoluúčasť minimálne desať percent zo sumy rozpočtu, ktorú si projekt, podujatie vyžaduje. Dôležité je uviesť cieľ, dôvody realizácie a opis projektu. O pridelení dotácií rozhodnú krajskí poslanci najneskôr do 31. marca budúceho roka. Čerpať ich možno najneskôr do konca roka 2019. Záujemcovia sa dozvedia všetky dôležité informácie na webovej stránke BBSK.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie