Jednou vetou

Na Slovensku sa zavedie systém zaručenej elektronickej fakturácie

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com
Inštitúcie napojené na verejné financie budú musieť vydávať zaručené elektronické faktúry prostredníctvom fakturačného systému ministerstva financií. Povinnosť sa nemá týkať fyzických osôb, platieb do 5000 eur a niektorých obchodných prípadov súvisiacich s bezpečnosťou a obranou štátu, teda tzv. obranných zákaziek. Zároveň sa má vytvoriť pre rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet centrálny ekonomický systém. Vyplýva to z návrhu zákona o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý v utorok definitívne schválil parlament.

Právnou normou sa do slovenského právneho poriadku preberá eurosmernica, na základe ktorej majú členské štáty zabezpečiť, aby verejní obstarávatelia prijímali a spracúvali elektronické faktúry v súlade s európskou normou. Úprava elektronickej fakturácie sa má pritom aplikovať tak, aby neboli dotknuté ustanovenia smernice o dani z pridanej hodnoty (DPH). Návrhom zákona sa majú jednotne upraviť náležitosti elektronickej faktúry, pravidlá procesu elektronickej fakturácie a definovať sa má jednotným spôsobom „základná architektúra“ riešenia.

Právnou normou sa definuje pojem „zaručená elektronická faktúra“ tak, aby nedochádzalo k prekryvu s pojmom „elektronická faktúra“ podľa zákona o DPH. „Rozlišuje sa medzi zaručenou elektronickou faktúrou ako inštitútom a zaručenou elektronickou fakturáciou ako procesom,“ doplnilo MF SR.

Európski ministri rokovali o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Dobrovoľné využívanie zaručenej elektronickej fakturácie má byť umožnené ktorýmkoľvek súkromným subjektom. „Týmto spôsobom sa umožní v zvolených oblastiach zaviesť povinnosť elektronickej fakturácie postupne a zároveň ponechať priestor na dobrovoľné využívanie jej inštitútov,“ priblížil rezort financií v predkladacej správe.

Zriadi sa aj informačný systém elektronickej fakturácie ako výlučný spôsob vydávania zaručených elektronických faktúr a rámcovo sa má zakotviť centrálny ekonomický systém. „Vykonávacie predpisy k návrhu zákona upravia povolené formáty elektronických dokumentov na zaručenú elektronickú faktúru, podrobnosti o spôsobe vypĺňania jej náležitostí a podrobnosti o doručovaní v prípadoch, keď prijímateľ nemá aktivovaný osobný profil,“ vysvetlilo ministerstvo.

Postup a termíny, v ktorých sa jednotlivé inštitúcie zapoja do systému, určí ministerstvo financií všeobecne záväzným právnym predpisom. „Z hľadiska spúšťania systému do prevádzky a s tým spojeného ukladania povinností prijímať a vydávať zaručené elektronickej faktúry sa v prvom kroku uvažuje nad ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Zapájanie ostatných subjektov sa nepredpokladá skôr než v horizonte dvoch rokov od účinnosti zákona,“ vysvetlilo ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zákon má vstúpiť do platnosti od začiatku augusta tohto roka.

Parlament odobril aj pozmeňujúce návrhy z výborov. Zo systému zaručenej elektronickej fakturácie sa napríklad vyjmú zmluvy v pôsobnosti Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie