Jednou vetou

Na slovenských cestách jazdí vyše 50 tisíc vozidiel bez PZP

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Podľa odhadu Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) jazdí na Slovensku 50.000 až 60.000 motorových vozidiel bez povinného zmluvného poistenia (PZP). Tieto vozidlá len za minulý rok spôsobili 2700 škodových udalostí.

V roku 2018 poskytovalo povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 11 poisťovní. Počet poistených vozidiel dosiahol 2.980.605, čo je o 4 % viac, ako rok predtým.

Podľa údajov SKP trh povinného zmluvného poistenia vzrástol v roku 2018 v predpise poistného oproti roku 2017 o 10 % a dosiahol sumu 356,6 milióna eur. Poisťovne zaregistrovali 143.935 škodových udalostí a vybavili 149.707 škodových udalostí, čo je medziročne o 5181 škodových udalostí viac.

Poškodeným vyplatili za uvedené obdobie celkom 217,6 milióna eur, čo je o 11 % viac, ako rok predtým. Priemerná výška poistného plnenia dosiahla sumu 1781 eur. Táto suma je o 117 eur vyššia ako v roku 2017.

Ako uviedla Lýdia Blažeková z SKP, kancelária oznamuje okresným úradom informácie o všetkých držiteľoch vozidiel, na ktoré nebolo uzatvorené poistenie. Okresné úrady následne voči nim vedú správne konanie, výsledkom ktorých je udelenie pokuty v rozpätí od 16,50 eura až do 3300 eur. Ak došlo ku škode prevádzkou vozidla bez poistenia osoba zodpovedná za spôsobenú škodu je povinná vrátiť Slovenskej kancelárii poisťovateľov vyplatené plnenie, ktoré za túto osobu vyplatila poškodenému. Len za vlaňajšok kancelária vyplatila z garančného fondu 6,7 milióna eur. Oproti roku 2017 ide o nárast o 221 %. Najvyššie vyplatené plnenie z jednej škodovej udalosti spôsobenej vozidlom bez poistenia dosiahlo hodnotu 2,8 milióna eur.

Ekonomicky sa Slovensku podľa EK darí, ale zaostáva v niektorých oblastiach

Slovenská kancelária poisťovateľov je zriadená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Jej členmi sú poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie na území SR. Má zákonom stanovené úlohy, a to vedie register poistenia zodpovednosti, poskytuje hraničné poistenie a spravuje garančný fond. Poistný garančný fond vrátane nárokov, ktoré vznikli pred rokom 2002, financujú poisťovne z poistného za povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí spôsobia škodu prevádzkou vozidla bez platného poistenia, sú povinní Slovenskej kancelárii poisťovateľov nahradiť plnenie, ktoré za nich z Poistného garančného fondu poškodeným uhradila.

Slovenská kancelária poisťovateľov stále odškodňuje obete dopravných nehôd, ktoré vznikli pred zavedením povinného zmluvného poistenia, teda pred rokom 2002. Hodnota týchto nárokov je odhadnutá na 29,3 milióna eur.

Môže vás zaujímať

INVESTOVANIE: Týmto fondom v druhom pilieri sa nedarilo, objem majetku však mierne stúpol