Na Vianoce a Nový rok bude dostatok mlieka aj masla

Ilustračná foto

Foto: TASR

Na Vianoce a Nový rok bude dostatok mlieka aj masla. Dodávky mlieka sú totiž stabilné a dosahujú úroveň z minulého roku.

Avšak, sektor prvovýroby bude čeliť skutočnosti, že štátny rozpočet na rok 2018 s dotáciami pre farmárov nepočíta. TASR o tom informoval Slovenský mliekarensky zväz (SMZ) a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM).

Slováci jedia menej mäsa a pijú menej mlieka ako pred 20 rokmi

Odbytové ceny mliečnych výrobkov však klesať nebudú, pretože výkupná cena surového kravského mlieka je ku koncu roka o viac než 10 % vyššia oproti cene v letných mesiacoch. „K otázke ďalšieho vývoja trhu a jeho vplyvu na ceny a konkurencieschopnosť mliečnych farmárov a spracovateľov je potrebné dostať reálne odpovede na to, ako sa naplnia neustále sľuby o zaistení zdrojov na systémové opatrenia, dorovnanie národných podpôr na úroveň okolitých štátov či negatívne dosahy sociálnych balíčkov,“ uviedol prezident SMZ Stanislav Voskár.

Slovenský spracovatelia podľa neho taktiež plánujú vykonať prípravy a prechod na výrobné procesy „bez GMO“, na ktoré je nutná národná certifikácia všetkých výrobných procesov. „Ak certifikáciu mať nebudeme, môže to byť ďalší obmedzujúci faktor pre domáce mliečne výrobky, okolité krajiny takéto certifikáty už majú,“ upozornil.

Ceny nepokrývajú priemerné náklady

Pozitívom tohto roka v sektore mlieka bola skutočnosť, že v Európskej únii konečne ustúpila kríza a zotavili sa nákupné ceny mlieka. „Aj napriek tomu, že prišlo k miernemu oživeniu nákupných cien mlieka, ich výška na Slovensku zďaleka nepokrýva priemerné náklady na jeho výrobu. Aj po započítaní podpory prvovýrobcovia vyrábajú mlieko so stratou v priemere na úrovni 5 eurocentov na kilogram mlieka,“ upozornila riaditeľka SZPM Margita Štefániková.

Dodala zároveň, že veľkým hendikepom pre slovenských prvovýrobcov naďalej zostávajú veľké rozdiely v príjmoch oproti ich európskym kolegom. Tie sú spôsobené jednak nižšími nákupnými cenami mlieka na Slovensku, ktoré dlhodobo zaostávajú za priemerom Európskej únie o približne 3 až 4 eurocenty na kilogram mlieka a tiež výrazne nižšou podporou štátu v porovnaní s okolitými krajinami.

Môže vás zaujímať

Valné zhromaždenie vodárni schválilo úver na opravu infraštruktúry