Jednou vetou

Najdôležitejšie je podľa MZSR zabezpečenie kvality a bezpečnosti starostlivosti

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská

foto: TASR

Pre Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zostáva ťažiskom zabezpečenie kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, na ktoré je potrebné splnenie požadovaných podmienok odbornej spôsobilosti. Rezort tak reagoval na výzvu Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku (MALnS), ktorá by chcela s ministerstvom užšie spolupracovať pri získavaní lekárov z tretích krajín. "Tento proces realizujeme v spolupráci rezortu školstva a zdravotníctva," uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

„Ministerstvo realizuje viaceré kroky, ktoré sú zamerané na  riešenie dostatku zdravotníckych pracovníkov v našom systéme. Máme záujem, aby v systéme pracovali kvalifikovaní odborníci, ktorí spĺňajú požiadavky na výkon príslušných regulovaných povolaní, podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá je transponovaná do príslušných právnych predpisov SR,“ spresnila hovorkyňa rezortu.

Predseda medzinárodnej asociácie Emilián Kozma vo štvrtok povedal, že ak bude mať MZ SR záujem, MALnS mu môže pomôcť aj pri implementácii pilotného projektu a zabezpečiť jeho účastníkom zvládnutie jazykovej bariéry a adaptačného procesu. Pracovnú silu vidí Kozma nielen v lekároch z Ukrajiny, ale aj z iných krajín, napríklad zo štátov bývalého Sovietskeho zväzu.

ZAP hovorí nedostatku financií v systéme zdravotníctva, MZ SR reaguje

Podľa hovorkyne sú v systéme slovenského zdravotníctva vítaní všetci záujemcovia z členských štátov Európskej únie (EÚ), ako aj z ďalších krajín. Musia však splniť stanovené požiadavky. Pokiaľ ide o vstup zahraničných lekárov do SR, Eliášová pripomenula, že MZ SR zabezpečilo prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity prípravný kurz k doplňujúcej skúške pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár. „V nadväznosti na absolvovanie uvedeného kurzu bola evidovaná vyššia úspešnosť pri doplňujúcej skúške, komentovala.

Aktuálne je v legislatívnom procese návrh zákona, ktorým sa navrhuje aj inštitút dočasnej odbornej stáže. Ako Eliášová dodala, v súčasnosti realizujú pracovné stretnutia, ktorých predmetom je zapracúvanie pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie