Národná banka Slovenska vníma crowdfunding ako aktuálnu tému a nepodlieha jej dohľadu

Národná banka Slovenska (NBS)

Foto: TASR

Oblasť crowdfundingu a činnosti s ňou spojené nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS). Upozorňuje na to centrálna banka vo svojom stanovisku k tejto oblasti s tým, že vníma problematiku crowdfundingu ako aktuálnu tému s rýchlo sa rozširujúcim potenciálom.

„Samotná účasť verejnosti na týchto aktivitách je konaním na vlastnú zodpovednosť. NBS tiež upozorňuje, že finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou činností spojených s crowdfundingom, nepodliehajú ochrane vkladov ani ochrane investícií,“ zdôrazňuje centrálna banka.

Malé príspevky od veľkej skupiny

Pod pojmom crowdfunding vo všeobecnosti rozumie získavanie prostriedkov od veľkej skupiny osôb rôznym spôsobom, z ktorých každá prispieva pomerne malou sumou z celkovej hodnoty. „Crowdfunding je možné vnímať aj ako financovanie projektov alebo podnikov prostredníctvom skupiny jednotlivcov namiesto uplatnenia obvyklých „veriteľov (investorov)“, ktorými sú spravidla banky alebo nebankové inštitúcie,“ konštatuje NBS.

Pripomína, že oblasť crowdfundingu nie je v súčasnosti upravená slovenským právnym poriadkom. Rovnako absentuje jednotná regulácia na európskej úrovni, ktorá by oblasť crowdfundingu upravovala záväzným spôsobom. Na úrovni Európskej únie (EÚ) však prebiehajú rokovania k oblasti crowdfundingu od roku 2014.

Regulácia crowdfundingu v štátoch Európskej únie

V roku 2016 Expertná skupina Európskeho výboru pre cenné papiere (EGESC) oslovila členské štáty s cieľom zmapovať aktuálny stav v tejto oblasti.

„Členské krajiny Európskej únie pristúpili k regulácii crowdfundingu skupinových pôžičiek rôznym spôsobom; niektoré krajiny ho regulujú udeľovaním povolenia, iné uplatňujú registračný princíp a niektoré krajiny crowdfunding neregulujú vôbec,“ dodáva NBS.

Môže vás zaujímať

Sociálnu poisťovňu čaká náročný prelom rokov