Jednou vetou

NBS upozorňuje na činnosti Next Trade Ltd. a R S Marketing Ltd.

Národná banka Slovenska (NBS)

Foto: TASR

Ľudia by mali byť obozretní, ak sa rozhodnú investovať cez spoločnosti Next Trade Ltd. so sídlom vo Vanuatu a bulharskú spoločnosť R S Marketing Ltd. Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že obe spoločnosti ponúkajú investičné produkty bez splnenia legislatívnych povinností v Slovenskej republike.

Spoločnosti prevádzkujú internetovú stránku www.olympusmarkets.com, kde ponúkajú možnosť investovať do obchodov s cudzími menami (tzv. forex) a inými finančnými derivátmi. NBS upozornila, že obe spoločnosti nemajú povolenie, ktoré by ich oprávňovalo podnikať na Slovensku vykonávaním činnosti podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách. NBS ich zároveň  neeviduje ani ako poskytovateľov investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

„Investičné činnosti spoločností Next Trade Ltd. a R S Marketing Ltd. nepodliehajú dohľadu NBS a finančné prostriedky investované do aktivít týchto spoločností nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky,“ priblížila slovenská centrálna banka.

NBS podala trestné oznámenie v kauze poisťovne Rapid life

Zároveň upozornila potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby týchto spoločností treťou stranou na území Slovenska.

„Upozorňujeme tiež spotrebiteľov, aby informácie z platobných kariet využívali výhradne v zabezpečenom elektronickom prostredí a neposkytovali žiadnym osobám fotokópie svojich platobných kariet alebo údaje z nich,“ doplnila NBS.

Tá klientom na finančnom trhu dlhodobo odporúča, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Mali by si dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Môže vás zaujímať

Daňové priznania posunuté pre koronakrízu bude treba podať najneskôr do konca októbra