Jednou vetou

Nezamestnanosť na Slovensku by mala podľa analytikov klesať naďalej

Ilustračné foto

TASR

Nezamestnanosť na Slovensku by podľa analytikov mohla klesať aj v nasledujúcich mesiacoch. Výraznejšiemu poklesu počtu ľudí bez práce však bráni nevhodná štruktúra uchádzačov o zamestnanie.

Pod februárový pokles nezamestnanosti na 5,72 % prispel podľa analytikov najmä rast slovenskej ekonomiky. V porovnaní s minulým rokom bol však pokles v posledných mesiacoch pomalší. „Februárový pokles sezónne očistenej nezamestnanosti bol takmer identický s predchádzajúcimi dvomi mesiacmi. V porovnaní s jarou a letom minulého roka však predsa len pozorujeme v posledných mesiacoch spomalenie dynamiky poklesu. Prejavuje sa to aj na zmierňovaní medziročného poklesu. Dôvody spomalenia poklesu nezamestnanosti v posledných mesiacoch treba hľadať pravdepodobne najmä na strane ponuky pracovnej sily,“ vysvetľuje analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Vývoj na trhu práce je však približne v súlade s predikciou Národnej banky Slovenska (NBS). „K poklesu počtu uchádzačov o zamestnanie došlo aj v kategórii dlhodobo nezamestnaných. Prudko rastúci trend má počet uchádzačov v rekvalifikácii,“ uviedli analytici NBS. Po sezónnom očistení dát uviedli analytici národnej banky, že počet nezamestnaných klesol medzimesačne približne o 4300 osôb. „Z uvedeného poklesu však naďalej polovica môže byť pripísaná aj vyraďovaniu z administratívnych dôvodov, nie tvorby nových pracovných miest,“ nevylučujú analytici národnej banky s tým, že aj pri očistení od takéhoto efektu by si však nezamestnanosť v prvom štvrťroku mala zachovať klesajúci trend.

Vo februári klesla nezamestnanosť na Slovensku na 5,72 %

Na historické maximá vzrástol počet neobsadených voľných pracovných miest. „V porovnaní s rovnakým obodbím minulého roka bol na úradoch práce nahlásených zamestnávateľmi takmer dvojnásobok voľných pracovných pozícií,“ hovorí Koršňák.

Ak by sa úradom práce podarilo obsadiť všetky voľné miesta domácimi nezamestnanými, miera disponibilnej nezamestnanosti by klesla už pod 3 %. Takýto scenár je však nepravdepodobný. „Voľné pracovné miesta sa totiž úplne nestretávajú s ponukou pracovnej sily. Sú koncentrované najmä v juhozápadnej časti krajiny, kde už chýba dostatok nezamestnaných na pokrytie,“ upozorňuje Koršňák.

Pozitívny vývoj na trhu práce by mal ale podľa analytikov pokračovať. „Rastúca ekonomika by mala byť schopná generovať nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch a tlačiť tak nezamestnanosť na nové historické minimá. Stále pritom platí, že vo väčšine regiónov Slovenska v súčasnosti nebráni výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti nedostatok nových pracovných miest, ale nevhodná štruktúra uchádzačov o prácu,“ dodal Koršňák.

Môže vás zaujímať

V U.S. Steele vyhlásili odborári štrajkovú pohotovosť