Jednou vetou

Niektoré zdravotnícke povolania zmenia názov

Ilustračné foto

TASR/AP

Vybrané zdravotnícke profesie budú mať nový názov. Zmenu odsúhlasila vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí. Ako priblížila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová, ide o zosúladenie už s platnou legislatívou, respektíve o úpravu používania profesijných titulov v zdravotníckych povolaniach.

Asistent výživy sa po novom bude volať nutričný terapeut. Zdravotnícky asistent sa premenuje na praktickú sestru. Profesijný titul zubný asistent bude môcť používať osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent podľa osobitného predpisu.

Pravidlá ochrany zvierat používaných na vedecké účely sa upravia

Opatrenie podľa Eliášovej ďalej zosúladí legislatívu týkajúcu sa vzdelávania, čiže získavanie diplomov o vzdelávaní, respektíve certifikátov o špecializáciách. „V tomto prípade ide o súlad s nariadením vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností,“ dodala.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie