Jednou vetou

NKÚ odhalil nedostatky pri zabezpečení kompy medzi Vojkou a Kyselicou

Ilustračné foto

TASR

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) SR odhalili nedostatky pri zabezpečení a kontrole kompy medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou. Kontrolu vykonali na základe podnetov poslancov Národnej rady (NR) SR, informácií z vnútornej kontroly Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a vlastnej rizikovej analýzy. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.

„Preverenie kompletného procesu zabezpečovania služieb ukázalo na celý rad nedostatkov v činnosti orgánov Vodohospodárskej výstavby (VV), a tiež na netransparentné rozhodovanie. Najvyššia autorita externej kontroly na Slovensku zistila, že došlo k pochybeniam a zmluva o službách kompy je pre štát nevýhodná,“ uviedli kontrolóri.

NBS upozorňuje na nekalé praktiky nebankových spoločností

Kompa od roku 1993 celoročne zabezpečuje prepravu osôb a menších nákladov cez prívodný kanál Vojka nad Dunajom – Kyselica, dlhý približne 520 metrov. Do roku 2013 bola prevádzkovaná dnešným Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) na základe dvojstranných zmlúv so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba.

Ako kontrolóri vysvetlili, po oprave kompy v podniku SVP z prostriedkov Environmentálneho fondu bola medzi štátnymi podnikmi opäť uzatvorená zmluva, ktorú však v júni 2015 zrušili dohodou. Po verejnom obstarávaní v roku 2015 uzatvoril podnik Vodohospodárska výstavba „nevypovedateľnú zmluvu s prepravcom, spoločnosťou Ponton City, a. s., a to bez uvedenia finančného limitu, ktorý určilo MŽP SR“.

Kolaps dopravy zatiaľ nenastal, ľudia viac využívajú MHD, tvrdí vedenie hlavného mesta

Podľa NKÚ ide o verejnú dopravnú službu, ktorá má byť poskytovaná ako služba vo verejnom záujme, a preto by nemala byť financovaná z prostriedkov štátneho podniku. Podľa kontrolnej skupiny bolo totiž preukázané, že vnútorná kontrola v štátnom podniku sa službami kompy a plnením zmluvy vôbec nezaoberala.

„Taktiež možno konštatovať zvláštny vstup štátneho podniku SVP do verejného obstarávania, vyhláseného VV, hoci bolo zrejmé, že nie je schopný služby zabezpečovať. Výsledkom takéhoto konania je to, že nevýhodná zmluva na služby verejnej vodnej dopravy je naďalej v platnosti,“ skonštatoval úrad.

Voľby prezidenta enormne zvýšili predaj leteniek do Bratislavy a Viedne

Kontrolná skupina dospela k záveru, že nastavenie zmluvných podmienok bolo jednostranne v neprospech podniku Vodohospodárska výstavba a zmluva je pre štát „nevýhodná“. V kontrolovanom období dochádzalo k nárastu cien služieb kompy pri každej novej uzatvorenej zmluve.

NKÚ odporučilo riešenie tohto problému na úrovni vlády SR.

Môže vás zaujímať

Ťažké časy aj pre pivovarníkov. O toto všetko prichádzajú tento rok