Jednou vetou

NKÚ preverí v roku 2019 viac ako 400 subjektov

Ilustračné foto

TASR

Na rok 2019 má Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) naplánovaných 23 projektov. Okrem toho vypracuje pre Národnú radu (NR) SR stanovisko k štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 a tiež k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverí v tomto roku takmer 440 subjektov, ktoré nakladajú so štátnymi, verejnými či európskymi finančnými prostriedkami. V dvoch prípadoch pôjde výlučne o kontrolu výkonnosti (performance audit – hodnota za peniaze). Dvanásť kontrol bude kombinovaných, kontrolóri teda preveria nielen súlad s platnou legislatívou, ale aj hospodárnosť, efektívnosť či účelnosť použitia verejných zdrojov zo strany kontrolovaných subjektov.

Rezort dopravy registruje požiadavky zamestnancov železníc

NKÚ tiež naviaže na tematické kontrolné akcie z predchádzajúcich rokov. „Pôjde hlavne o kontrolu využívania európskej finančnej pomoci, a to nielen z pohľadu prípravy a realizácie výziev, vyzvaní, ale aj preverenie napĺňania merateľných záväzných ukazovateľov zo strany príjemcov európskej pomoci,“ konštatuje úrad.

Na základe negatívnych systémových zistení z minulosti pri fungovaní štátnych podnikov preverí kontrolný úrad v roku 2019 plnenie koncepcií rozvoja podnikov v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva a rezortu životného prostredia. „Analýzy rizík, ktoré vykonávajú odborné útvary NKÚ, ukázali, že aktuálnou témou pre vykonanie prierezovej kontroly je tiež otázka poskytovania služieb elektronického systému výberu mýta, pričom v rámci akcie bude preverená finančná výhodnosť vývoja nákladov a výnosov v Národnej diaľničnej spoločnosti,“ uviedol NKÚ.

Nariadenie GDPR bude pre firmy znamenať nemalé finančné investície

V pozornosti kontrolórov je aj oblasť informatizácie spoločnosti. V tomto roku preto bude preverená aj investícia do elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva, elektronizácia katastra nehnuteľností či ochrana údajov a informácií v rámci verejného sektora (GDPR) a tiež projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva.

V prvej polovici tohto roka kontrolóri preveria tiež dodržiavanie legislatívnych pravidiel a využívanie verejných zdrojov v kancelárii prezidenta SR. V rámci analytickej činnosti bude úrad pokračovať v monitoringu plnenia kľúčových opatrení udržateľného rozvoja agendy OSN 2030 či plnenie záväzných ukazovateľov agendy Európa 2020, akými sú napríklad udržateľnosť mestského života, podpora vedy, výskumu, inovácií a eGovernment.

Môže vás zaujímať

Cigarety od februára budúceho roka majú zdražieť o 40 centov