Jednou vetou

NKÚ sa chce zamerať na hodnotenie verejných politík a viaceré ďalšie oblasti

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík

Foto: TASR

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa chce v rámci plánovania kontrol v budúcom roku zamerať na viaceré oblasti. Plánuje sa zaoberať hodnoteniami verejných politík, oblasťou vzdelávania, výskumu, inovácií, zamestnanosti a podnikateľského prostredia, chce sa zamerať i na prospešnosť strategických dokumentov o udržateľnom rozvoji spoločnosti.

Svoju hlavnú stratégiu, systém plánovania kontrol a prioritné oblasti zamerania na rok 2020 predstavil NKÚ svojim partnerom, predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, vysokých škôl, univerzít i neziskovým organizáciám v utorok (4. 6.) na odbornom workshope.

„Kontrola je vec verejná a konečnými prijímateľmi verejnej kontroly sú občania. Plne sa k tomu posolstvu medzinárodnej organizácie kontrolných úradov (INTOSAI) hlásime a robíme všetko pre to, aby sme ho obsahovo napĺňali aj v praxi,“ uviedol v stanovisku pre médiá predseda NKÚ SR Karol Mitrík.

Malo by sa vytvoriť konkurenčné prostredie pre tretí pilier

Rozvoj komunikácie úradu s partnermi i verejnosťou o tom, ako prispieť k zlepšeniu fungovania verejného sektora, považuje vedenie NKÚ za kľúčový. „Obdobie spred desaťročí, keď sa o problémoch nehovorilo a ‚vyvolení‘ ich svojim spôsobom držali pod prikrývkou, je už históriou,“ tvrdí Mitrík.

Úrad v rámci prioritných oblastí svojej kontrolnej činnosti zadefinoval kľúčovú prioritu, ktorá je naviazaná na hodnotenie verejných politík, posúdenie relevantnosti a prospešnosti strategických dokumentov o udržateľnom rozvoji spoločnosti. Témy kontrolných akcií na rok 2020 vychádzajú z desiatich prioritných oblastí pre roky 2018 až 2020. Zamerané majú byť na oblasť vzdelávania, zdravia, sociálnej politiky, ale aj na eurofondy. Tri prioritné oblasti pre budúci rok boli definované na základe porovnania objemu vynaložených výdavkov a pozície Slovenska v medzinárodnom rebríčku.

Ministerstvo školstva pri verejnom obstarávaní v roku 2017 porušilo zákon

Motiváciou úradu je prispievať k pozitívnym zmenám v hospodárení verejnej správy, k efektívnejšiemu a účinnejšiemu využívaniu verejných zdrojov a snahe pomôcť v rozhodovacom procese lepšie reagovať na sociálne alebo politické potreby.

„Snažíme sa reagovať na aktuálne problémy, ktoré majú vplyv na verejné zdroje. Aj tieto zmeny majú významný vplyv na to, že kontrola je stále vo vývoji, že poslanie nezávislých národných autorít sa posúva a vyvíja. Odklonili sme sa od klasických kontrol súladu a zameriavame sa na hodnotenie verejných politík. Preveruje sa pritom príčinný vzťah medzi verejným konaním a jeho účinkami,“ vysvetlil Mitrík.

Včelárom uhynulo necelých 5 % včelstiev, produkciu medu to neovplyvní

Schválené témy kontrolných akcií pre rok 2020 budú v nadchádzajúcich týždňoch rozpracované do projektov, pričom pozornosť národných kontrolórov sa zameria na systém výplaty dávok zo sociálneho poistenia, integráciu marginalizovaných rómskych komunít, podporu najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku, ale aj na zabezpečenie kvality zdrojov pitnej vody a ich ochrana pred pesticídmi. Národná autorita pre externú kotnrolu bude mať pod drobnohľadom tiež výstavbu, údržbu ciest II. a III. triedy a mostných objektov či plnenie vybraných strategických cieľov v oblasti železničnej dopravy.

Generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ SR Ľubomír Andrassy účastníkov workshopu informoval, že úrad v týchto dňoch pripravuje Strednodobú stratégiu zamerania kontrolnej činnosti na roky 2021 až 2023. „Každý výstup z kontroly je príležitosťou k tomu, aby sa v budúcnosti verejné zdroje spravovali lepšie. Dôležité je pre nás viesť zmysluplný a účinný dialóg so zainteresovanými stranami o tom, ako naša práca môže prispieť k zlepšeniu fungovania verejného sektora,“ dodal Andrassy.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie