Jednou vetou

NRSR: Výbor neodobril pripomienky prezidenta k zákonu o neprimeraných podmienkach

Národná rada SR

Foto: TASR

Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR neodsúhlasili pripomienky prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý vetoval zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Odporúčajú, aby bol návrh zákona v pléne schválený v pôvodnom znení.

Prezident okrem iného navrhoval vypustiť ustanovenia o povinnosti uvádzať v reklamných materiáloch aspoň 50 % slovenských výrobkov.

Pri podiele slovenských potravín v letákoch argumentoval ustálenou európskou judikatúrou, z ktorej vyplýva, že takéto opatrenie je v rozpore s pravidlami voľného pohybu tovaru na spoločnom trhu Európskej únie (EÚ).

Kiska zároveň odporúčal vypustiť ustanovenia, ktoré k návrhu pribudli v druhom čítaní poslaneckými pozmeňovacími návrhmi. Zmeny doplnené v druhom čítaní, ktoré sa návrhu zákona týkajú len okrajovo, totiž podľa neho nie sú v súlade s pravidlami tvorby právnych predpisov. Hlava štátu tvrdila, že náhle a zásadné zmeny neprispievajú ku kvalite legislatív.

Výbor NRSR súhlasí s opätovným zavedením práva na odpoveď pre politikov

Ustanovenie kritizované prezidentom prikazuje obchodníkom zaplatiť pokutu okamžite a ruší odkladný účinok prípadného odvolania. Podľa prezidenta môže byť takéto ustanovenie neprimeraným obmedzením ústavných práv, najmä práva na súdnu ochranu. Podľa jeho slov ho možno považovať „za diskriminačný až šikanózny legislatívny zásah upierajúci procesné práva niektorým podnikateľským subjektom z oblasti obchodu s potravinami“.

Návrh zákona môže navyše podľa Kisku v konečnom dôsledku ohroziť sociálne istoty zamestnancov dotknutých obchodníkov.

Novelu zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR schválili 5. februára poslanci Národnej rady SR. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami zavádza aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné.

Môže vás zaujímať

INVESTOVANIE: Týmto fondom v druhom pilieri sa nedarilo, objem majetku však mierne stúpol