Jednou vetou

O regionálny príspevok sa uchádzajú aj projekty podpory výroby a inovácií

Úrad vlády SR
Budova Úradu vlády na Nám. Slobody v Bratislave

Foto: TASR

O podporu z regionálneho príspevku sa uchádzajú aj projekty, ktoré sa vo výraznej miere týkajú podpory výroby a inovácií, najmä v poľnohospodárstve. Príkladom môže byť výroba tradičných potravinárskych produktov. Uviedol Úrad vlády (ÚV) SR v súvislosti s projektmi, ktoré vypracovalo 16 okresných úradov najmenej rozvinutých okresov na rok 2019.

Ďalšími oblasťami sú školstvo, poskytovanie sociálnych služieb predovšetkým pre seniorov a ľuďom so zdravotným znevýhodnením, či podpora cestovného ruchu v podobe cyklotrás, agroturistiky a podobne. „Úrad vlády SR nezasahuje do navrhovaných rozvojových oblastí ani projektov. Tieto oblasti sú presne vymedzené v akčných plánoch rozvoja pre každý najmenej rozvinutý okres, ktoré schválila vláda,“ priblížil tlačový odbor úradu.

Zdaňovanie digitálnych platforiem spôsobuje problémy hotelierom

Okresné úrady nevypracovávajú projekty, súčinnosť jednotlivým subjektom regionálneho rozvoja v okresoch poskytujú Centrá podpory regionálneho rozvoja. Okresné úrady pripravujú návrh ročných priorít na základe akčných plánov a navrhnutých projektov zo strany subjektov, ako aj podľa metodiky vydanej a schválenej ÚV SR, pripomenul úrad. Zároveň konštatoval, že sa zlepšila kvalita projektov, ktoré sú oveľa viac zamerané na nové pracovné miesta.

ÚV SR tento týždeň informoval, že 16 okresných úradov najmenej rozvinutých okresov predložilo na sekciu regionálneho rozvoja ÚV SR svoje návrhy ročných priorít akčných plánov na rok 2019. Navrhujú celkovo 121 projektov, ktoré by mali byť financované z regionálneho príspevku v celkovej výške takmer 10,67 milióna eur. Výsledkom podpory predložených projektov by malo byť vytvorenie viac ako 1570 nových pracovných miest.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie