Jednou vetou

Obchodníci musia mať rovnaké podmienky pre všetkých spotrebiteľov v EÚ

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Obchodníci už nebudú môcť obmedzovať prístup na svoje stránky a aplikácie zákazníkom z iných krajín Európskej únie (EÚ), ani dávať rozdielne obchodné podmienky.

Rovnako nemôžu určovať pre niektorých zákazníkov odlišné platobné podmienky, či presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu online rozhrania, ako na ktoré sa chcel prihlásiť. Vyplýva to z návrhu zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu, ktorý v stredu schválila vláda.

Nový zákon zavádza do slovenskej legislatívy Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ z februára minulého roka, ktoré takéto delenie zákazníkov podľa miesta bydliska zakazuje. „Obchodníci niekedy odmietajú predávať tovar, alebo poskytovať služby zákazníkom z iného členského štátu EÚ bez akéhokoľvek objektívneho dôvodu, alebo odmietajú ponúkať rovnako výhodné ceny alebo podmienky, aké majú miestni zákazníci,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré návrh zákona predložilo.

Vláda schválila zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu ŤZP

Z prieskumu Európskej komisie vyplynulo, že iba 37 % webových sídiel umožnilo zákazníkom z iného členského štátu EÚ kúpiť si tovar alebo službu. Bolo tiež zistené, že v roku 2017 až 68 % používateľov internetu v EÚ nakupovalo online, a že nakupovanie cez hranice vo všeobecnosti má stúpajúcu tendenciu. Komisia konštatovala, že sa pravidelne stretáva s prípadmi rozdielneho zaobchádzania so zákazníkmi z dôvodu ich štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla.

Pokiaľ novú legislatívu schváli parlament, na jej dodržiavanie bude dohliadať Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Tá môže uložiť obchodníkovi, ktorý zákon poruší, pokutu od 100 eur do 25.000 eur. Pri opakovanom nedodržaní zákona v priebehu jedného roka SOI zvýši pokutu až do 50.000 eur.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie