Jednou vetou

Občianske združenia, neziskovky a nadácie dostanú na účty rekordnú sumu

Ilustračné foto

Pixabay.com

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie dostanú tento rok viac peňazí ako vlani. V roku 2017 získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb celkovo 64 miliónov eur. Už v týchto dňoch však majú na účtoch sumu vyššiu o viac ako 2 milióny eur ako za celý minulý rok.

Finančná správa (FS), ako informovala jej hovorkyňa Ivana Skokanová, spracovala doteraz 843.410 vyhlásení a zaslala na účty združeniam 66.258.746,23 eura. Keďže FS bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní doručených dokumentov, vrátane tých z odložených daňových priznaní, suma sa bude ešte zvyšovať.

V Nemecku sa začal štrajk pilotov a palubných sprievodcov Ryanair

Možnosť darovať 2 %, prípadne 3 % zo svojich daní, majú ešte stále daňovníci, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september. Ich prijímateľa si môžu vybrať zo zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli FS.

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3 %, ak v roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takom prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Študenti sú v poisťovni registrovaní, len ak pracujú

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Môže vás zaujímať

Štát podporí sezónnu prácu u ovocinárov a zeleninárov