Jednou vetou

Obedy zadarmo nebudú všade grátis, upozornil hovorca ZMOS-u Kaliňák

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP

Zavedenie "obedov zadarmo" nebude celoplošne znamenať, že rodičia už za obedy svojich detí platiť nebudú. Hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák na to upozornil na štvrtkovej diskusii, ktorú zorganizovalo Centrum pre nezávislú a objektívnu žurnalistiku (CenPress). Pripravenosť samospráv a finančný dosah nového opatrenia v školskom stravovaní detí v materských a základných školách boli jednou z tém diskusie, ktorá sa zamerala na aktuálne témy v spravovaní miest a obcí.

Kaliňák pri téme dotácie obedov v školách poukázal na to, že výšku úhrady zákonného zástupcu dieťaťa za odobrané jedlo stanovuje samospráva podľa reálnych cien potravín, pričom zohľadňuje i náklady školských jedální, kde do cenotvorby vstupujú aj režijné náklady (energie, mzdy a podobne). „Veľká skupina samospráv si aj napriek štátnym dotáciám jednoducho nebude môcť dovoliť ‚zatiahnuť‘ doterajší poplatok rodičov zo svojho rozpočtu,“ upozornil.

Priznal, že samosprávy i rodičia detí sa s celým systémom ešte len oboznamujú. „Rodičia sa napríklad zoznamujú s tým, že budú musieť deti odhlasovať z obeda, lebo ak to neurobia, poplatok za nevydaný obed budú musieť zaplatiť,“ vysvetlil.

Hovorca ZMOS-u tlmočil aj reálnu obavu samospráv z výrazného nárastu nákladov, ktoré zavedenie nového opatrenia spôsobí pri likvidácii neskonzumovaných jedál. „Podľa našich odhadov pôjde o sedem až osem eur za 25 litrov neskonzumovaných obedov,“ uviedol Kaliňák, argumentujúc i tým, že tento predpoklad naznačujú doterajšie skúsenosti zo zavedenia obedov zadarmo v materských školách.

Nagy: Menej plastov a čistú vodu zaručí EÚ, nie miestni lobisti na smetiskách

Ocenil, že opatrenie pomôže sociálne slabším rodinám, spochybnil však jeho adresnosť v prípade domácností, ktoré netrpia núdzou. Diskusiu si podľa neho vyžiada i udržateľnosť celého systému. „My nevieme, ako to bude fungovať, keď sa vyčerpá štátna dotácia na zabezpečenie technických a personálnych kapacít, ktoré majú pomôcť v prvom rozbehovom roku. Bude potrebné sa zaoberať nastavením celého systému aj v súvislosti s vývojom demografie,“ zdôraznil.

Na druhej strane vidí v novom opatrení možnosť posilniť lokálnu ekonomiku prostredníctvom využitia produkcie miestnych a regionálnych výrobcov potravín. „Samozrejme, bude to závisieť aj od toho, do akej miery budú samosprávy prihliadať na najnižšiu cenu pri potravinách a do akej miery budú prihliadať na reálnu cenu, lebo od výšky vstupných nákladov sa odvíja samotná výška jedla. Dotácia vo výške 1,20 eura je však stále rovnaká,“ pripomenul. Vie si preto predstaviť, že možnosť posilniť lokálnu ekonomiku vytvorí tlak na zvyšovanie sumy štátnej dotácie za odobraný obed.

Deti v poslednom ročníku materských škôl majú podľa platnej novely zákona o dotáciách od januára 2019 obedy zadarmo, na žiakov základných škôl sa tento benefit bude vzťahovať od septembra. Právna norma z dielne skupiny poslancov koaličného Smeru-SD zaviedla dotáciu v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní v základnej škole a odobralo stravu. Celkovo by obedy zadarmo mali stáť štát 80 až 120 miliónov eur. Rezort práce, rovnako i rezort financií majú samosprávam pomôcť ďalšími dotáciami na zabezpečenie personálnych a technických kapacít školských jedální.

Môže vás zaujímať

Slovenské domácnosti by mohli mať od budúceho roka lacnejšiu elektrinu