Jednou vetou

Objem úverov domácnostiam v SR rástol za posledných 6 rokov najviac v EÚ

Ilustračné foto

foto: TASR

Objem úverov domácnostiam na Slovensku sa za posledných šesť rokov zdvojnásobil, pričom ide o kumulatívne najvyšší nárast v Európskej únii (EÚ). Vplyv na to mal pokles úrokových sadzieb aj konkurencia medzi bankami. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) vo svojej najnovšej Správe o finančnej stabilite k máju tohto roka.

Nadmerné tempo zadlžovaná slovenských domácností pokračuje. Úroveň dlhu slovenských domácností je najvyššia v regióne. „Situácia v domácom bankovom sektore je už dlhodobo charakterizovaná intenzívnym rastom úverov v sektore domácností. Slovensko viac ako šesť rokov zaznamenáva najvyšší medziročný rast v EÚ. V priebehu tohto obdobia sa objem úverov takmer zdvojnásobil,“ skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii člen Bankovej rady NBS Vladimír Dvořáček. Ochota zadlžovať sa rastie však aj v sektore podnikov, nielen domácností. „Tempo zadlžovania domácností je jedno z najrýchlejších v EÚ,“ podotkol.

Vysoká zadlženosť podľa NBS prináša viaceré riziká. Zvyšuje sa citlivosť domácností na nepriaznivý ekonomický vývoj, taktiež sa zvyšuje pravdepodobnosť finančných kríz a znižuje sa potenciál ekonomického rastu.

Dôvera v ekonomiku eurozóny v máji klesla na 9-mesačné minimum

NBS v oblasti poskytovania úverov pripravila viaceré opatrenia už aj v minulosti. Všetky doterajšie opatrenia boli podľa NBS cielené na najrizikovejšie skupiny klientov. „Prijaté opatrenia je predčasné hodnotiť. Sú zamerané na to, aby sektor zvládol krízu. NBS, keď aj vstúpila na trh s nejakými opatreniami, trh sa väčšinou stabilizoval, teda malo to pozitívny efekt,“ uviedol riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni v NBS Marek Ličák.

Pretrvávajú však faktory, ktoré vytvárajú silný tlak na rast úverov. Sú nimi nízke úrokové sadzby, agresívne správanie vybraných bánk či prehrievanie domácej ekonomiky. NBS preto pripravila nové opatrenia, ktoré by mali ešte zmierniť tempo rastu úverovania.

Od 1. júla tohto roka sa začne uplatňovať nový ukazovateľ limitujúci podiel dlhu klienta k jeho príjmu. Ide o tzv. DTI, teda úvery, pri ktorých celkový dlh, vrátane nového úveru, nebude môcť prevyšovať 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľov o úver. Od 1. júla budú môcť banky nad túto hodnotu poskytnúť 20 % nových úverov, od októbra do konca tohto roka bude môcť byť takýchto úverov 15 %. Od januára 2019 do konca júna 2019 bude môcť byť úverov nad túto hodnotu 10 %. Nový limit bude miernejší v prípade mladých ľudí do 35 rokov. Od 1. júla 2019 budú môcť veritelia voľne poskytovať 5 % úverov nad touto hranicou a ďalších 5 % bude výnimka pre mladých ľudí. Táto výnimka pre mladých ľudí bude zohľadňovať vek a príjem a umožní poskytovať úvery s DTI do 9-násobku čistého ročného príjmu.

Hypotéku si zafixujte na čo najdlhšie obdobie

Druhou oblasťou je úprava limitov pre ukazovateľ zabezpečenia úveru, ide o tzv. loan-to-value, teda LTV. V súčasnosti môžu úvery, ktoré presahujú 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, tvoriť najviac 40 % nových úverov. Od 1. júla 2018 sa tento podiel mierne zníži na 35 %. Neskôr sa tento podiel bude ďalej postupne znižovať na 20 %.

Od 1. júla 2018 sa zruší možnosť poskytovať úvery nad 90 % hodnoty nehnuteľnosti. V súčasnosti však tvoria tieto úvery podľa NBS len 6 %. „Nastavili sme určité limity a snažíme sa len pribrzdiť rýchlosť. Chceme zvýšiť odolnosť bankového sektora,“ priblížil Ličák s tým, že nové opatrenia sa NBS snaží nastaviť tak, ako sú bežne nastavené v zahraničí. „Snažíme sa, aby prichádzali postupne. Naším cieľom nie je trh zosekať, ale aby bol rast v súlade s ekonomickými fundamentmi,“ podotkol Ličák. NBS pritom odmieta „poplašné“ správy o nedostupnosti úverov. Úverový strop nemá mať takmer žiadny vplyv na klientov a úvery budú podľa NBS naďalej dostupné.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie