Jednou vetou

OCHRANÁRI: Lepšia ochrana biotopov by mohla zabrániť ďalším pandémiám

Príroda vo Vydrovskej doline učaruje každému

foto: red, HUAWEI MATE 20 Pro

Medzinárodný deň biologickej diverzity vyhlásili na Valnom zhromaždení OSN v decembri 2000

Lepšia ochrana biotopov by mohla zabrániť ďalším pandémiám. Pri príležitosti medzinárodného dňa biologickej diverzity to na svojej stránke uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP). Ten je každoročne 22. mája. ŠOP uvádza, že ľudia na celom svete ničia stále viac lesných biotopov a prenikajú do miest, v ktorých mala zostať zachovaná nedotknutá príroda.

Podľa odborníkov sa tak zvyšuje pravdepodobnosť prenosu nových infekčných chorôb, ktoré môžu viesť v globalizovanom svete k pandémiám. Zvýšené monitorovanie biodiverzity a jej patogénov by tak spolu s lepšou ochranou biotopov mohlo zabrániť vzniku chorôb, ktoré môžu predstavovať globálne ochorenie.

Biologická diverzita predstavuje rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré svojim vzájomným pôsobením vytvárajú ekosystémy. ŠOP uvádza, že pandémia koronavírusu ukázala ľuďom aj „druhú stranu mince“, a to stav, ktorý môže príroda dosiahnuť v prípade, že do nej človek nebude umelo zasahovať. „Ľudia vo veľkomestách dýchajú čistejší vzduch a v médiách sa objavujú informácie o tom, ako sa divoké zvieratá vracajú na miesta, kam už dlho nezavítali. Toto všetko nám ukazuje predstavu o tom, čo by sme mohli dosiahnuť obnovením našich ekosystémov,“ uviedli ochranári na svojej internetovej stránke.

Rok 2020 pritom považujú z pohľadu ochrany biodiverzity za dôležitý. Európska komisia v máji predstavila novú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá navrhuje záväzné ciele zamerané na obnovu poškodených ekosystémov, riek, zlepšenie zdravia chránených biotopov, prinavrátenie opeľovačov na poľnohospodársku pôdu, zníženie znečisťovania životného prostredia, ekologizáciu miest, posilnenie ekologického poľnohospodárstva aj zlepšovanie zdravia lesov. Zlepšenie v uvedených oblastiach bude aj predmetom rokovaní zmluvných krajín Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré by sa mali aj za účasti Slovenska stretnúť na začiatku roku 2021.

Medzinárodný deň biologickej diverzity vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN) v decembri 2000 na Valnom zhromaždení OSN v metropole Kene – Nairobi. To rozhodlo, že medzinárodný deň biologickej diverzity bude 22. mája, kedy bol schválený definitívny text Dohovoru o biologickej biodiverzite.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie