Jednou vetou

Od januára sa mení vymeriavací základ na platenie poistného

Ilustračná foto

Foto: Pixabay

Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Nový minimálny vymeriavací základ je 477,00 eura. Suma poistného vypočítaná z tohto nového minimálneho vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) je 158,11 eura.

Nový maximálny vymeriavací základ je 6678,00 eura. Suma poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO je 2213,75 eura.

„Minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2019. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznamuje živnostníkom a ostatným SZČO listom. Oznámenie dostanú v januári 2019,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Mesto Spišská Belá získalo dotáciu z EÚ na regionálnu nízkouhlíkovú stratégiu

Poistné z týchto nových vymeriavacích základov za január 2019 zaplatia do 8. februára 2019 tie SZČO, ktoré do 31. decembra 2018 platili poistné z minimálneho vymeriavacieho platného do 31. decembra 2018 (456,00 eura) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 456,01 eura do 476,99 eura. Tie SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je určený v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31. decembra 2018 (6384,00 eura) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 6678,00 eura, platia poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v uvedenom rozpätí.

Platí to aj pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá si určila minimálny vymeriavací základ platný do 31. decembra 2018, alebo si vymeriavací základ určila v rozpätí súm od 456,01 do 476,99 eura, t. j. od 1. januára 2019 platí poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 477,00 eura. SZČO a DPO by mali myslieť na zmenu trvalého platobného príkazu vo svojom peňažnom ústave.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie