Jednou vetou

Od júla vznikla odvodová povinnosť takmer 24.000 živnostníkom

Ilustračné foto, archív

foto: TASR

Sociálna poisťovňa zasiela od začiatku júla živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene výšky odvodovej povinnosti. Odvodová povinnosť konkrétnej osoby sa odvodzuje od daňových priznaní za rok 2018. Rozposlaných bolo vyše 180.000 zásielok, z čoho 170.000 listov a elektronicky, do e-schránok, 9967 informácií.

 Z celkového množstva bolo 23.392 oznámení o vzniku poistenia SZČO, 9625 o zániku poistenia SZČO a 147.742 o zmene alebo ponechaní pôvodnej výšky odvodovej povinnosti.

Raši: Budeme pokračovať v podpore malých a stredných podnikov

„Nové odvody za mesiac júl 2019 je potrebné zaplatiť do 8. augusta 2019. Živnostníci tak majú dostatok času na to, aby si v príslušnej pobočke prekonzultovali prípadné nezrovnalosti. Ak živnostník oznámenie zo Sociálnej poisťovne nedostal, treba sa obrátiť na príslušnú pobočku,“ informuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

V tejto súvislosti poisťovňa upozorňuje na to, aby si tí, ktorí majú trvalý príkaz na platenie poistného, nezabudli vo svojej banke zmeniť výšku odvodov a uvádzať k platbe aj správne identifikačné údaje.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie