Jednou vetou

Odborári čakajú od vlády opatrenia na ochranu pracovných miest a zaistenie miezd

ilustračné

Foto: TASR/AP

Podľa odborárov je však neprípustné, aby zamestnávatelia pod rúškom súčasnej krízovej situácie pretláčali svoje návrhy, ktoré sa usilujú presadiť už dlhodobo a ktoré bezprostredne nesúvisia so sanáciou negatívnych dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľské a zamestnanecké prostredie.

Vláda by mala prijať opatrenia na ochranu pracovných miest, zaistenie miezd a platov a zachovanie kúpnej sily obyvateľstva. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Nemethová.

„V tejto situácii musí štát prevziať zodpovednosť za mzdy a platy slovenských pracujúcich a prijať balíček finančných a sociálnych nástrojov na zachovanie zamestnanosti, prípadne na zamedzenie očakávaného nárastu nezamestnanosti,“ tvrdí. Prijaté opatrenia musia mať podľa nej krátkodobý charakter s presným termínom účinnosti a dĺžky platnosti, musia byť adresné a cielené na dotknuté subjekty.

„Je taktiež neprípustné, aby zamestnávatelia pod rúškom súčasnej krízovej situácie pretláčali svoje návrhy, ktoré sa usilujú presadiť už dlhodobo a ktoré bezprostredne nesúvisia so sanáciou negatívnych dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľské a zamestnanecké prostredie,“ upozornila hovorkyňa odborárov.

V prvom rade musia byť podľa odborárov zachránení a podporení zamestnanci, pracujúci a živnostníci, ktorí sú najzraniteľnejší a akýkoľvek výpadok z ich príjmu ohrozuje ich prežitie a existenciu. „Akékoľvek ohrozenie jednotlivca stratou jeho príjmu alebo zamestnania vyvoláva celý rad ďalších negatívnych sociálnych javov, ako sú exekúcie strata bývania, chudoba, sociálne vylúčenie a z toho vyplývajúce ďalšie patologické sociálne javy ako bezdomovectvo, závislosti, alkoholizmus,“ varuje Nemethová.

Odborári žiadajú, aby sa obaja sociálni partneri zapojili na všetkých úrovniach do hľadania riešení. „Diskusie a rokovania s vládou nemôžu prebiehať len za účasti podnikateľov a zamestnávateľov a s vylúčením zamestnancov a ich zástupcov. Apelujeme na novú vládu, aby urýchlene zvolala tripartitu a začala rokovať aj so zástupcami zamestnancov,“ uviedla hovorkyňa KOZ.

Odborári majú výhrady k zoznamu opatrení, ktoré v sobotu na sociálnej sieti zverejnil poslanec NR SR za SaS Marián Viskupič. KOZ nesúhlasí napríklad s tým, aby sa zamestnávateľovi umožnilo prejsť na náhradu mzdy vo výške 60 % z platu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa, a to bez predošlého súhlasu odborov.

„Čo sa týka zjednodušenia podmienok na poskytnutie príspevku na udržanie pracovných miest, KOZ SR navrhuje legislatívne ukotviť a aktivovať nemecký model „kurzarbeit“,“ uviedla Nemethová. Tento model podľa nej pomôže zamestnancom kompenzáciou možnej ušlej mzdy zo strany štátu, zamestnávateľom udržať zamestnanosť a predísť možnému krachu, a štátu eliminovať negatívne dopady na verejné financie v dôsledku zvýšenej nezamestnanosti či obmedzenia ekonomickej činnosti firiem.

„Alternatívou nemeckého „kurzarbeit“ v slovenských podmienkach by išlo o adresné riešenie vzniknutej situácie, avšak s podmienkou udržania pracovného miesta,“ dodala hovorkyňa KOZ.

Môže vás zaujímať

Prevádzkovatelia gastro prevádzok veria v skorú pomoc od štátu, inak skrachujú