Jednou vetou

Odchod Veľkej Británie z EÚ zasiahne únijný rozpočet

Ilustračná foto

foto: TASR

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie zasiahne únijný rozpočet, zníži ho. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

 „SPPK pritom presadzuje presne opačnú myšlienku, aby v budúcom programovom období v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020 bol zaistený silný a vyrovnaný rozpočet pre členské krajiny. Tento názor presadzujú aj agropotravinárske samosprávy krajín V4 – Českej republiky, Poľska a Maďarska, a agropotravinárske samosprávy ďalších šiestich európskych krajín, ktoré v predchádzajúcich rokoch podpísali dokument Bratislavská deklarácia. Členské krajiny EÚ budú musieť preto diskutovať a rozhodovať o tom, do akej miery zvýšia vlastné národné zdroje na spolufinancovanie európskych programov,“ priblížila.

Brexit ovplyvní najmä rozpočet na spoločnú agropolitiku EÚ

Dodala, že z hľadiska zahraničného obchodu v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych komodít nepredstavuje Veľká Británia pre Slovensko rozhodujúcu krajinu vzájomného obchodovania. „Vnímame skôr sekundárny dosah brexitu. Ak totiž niektoré krajiny – významní dovozcovia do Veľkej Británie – stratia odbyt pre svoje produkty, budú hľadať nové trhy. Je preto možné, že sa zvýšia dovozy niektorých výrobkov pôvodne putujúcich do Veľkej Británie, aj k nám na Slovensko,“ povedal predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár.

Môže vás zaujímať

Do rána ostane na strednom Slovensku bez elektriny asi 300 odberných miest