Jednou vetou

Oddlžovanie nemocníc je v poslednej etape

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Oddlžovanie nemocníc sa dostalo do poslednej tretej etapy. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ju spustilo v júni, aktuálne veritelia verifikujú pohľadávky. "Rovnako ako v predchádzajúcich etapách sa bude oddlžovanie realizovať aj formou fixného diskontu aj elektronickou aukciou. Čo sa týka Sociálnej poisťovne, oddlžovanie bude mať osobitný postup," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Proces oddlžovania je nastavený transparentne a efektívne s dôrazom na férovosť vynaložených prostriedkov a ministerstvo zdravotníctva postupuje v súlade s Koncepciou oddlžovania schválenou vládou. Na oddlženie bolo vyhradených celkovo 585 miliónov eur,“ pripomenula Eliášová s dôvetkom, že doposiaľ boli v zmysle koncepcie oddlžené záväzky v objeme 395 miliónov eur.

Fico vyzval Kalavskú, aby mu vysvetlila princíp stratifikácie nemocníc

Výzvu zapojiť sa do tretieho kola oddlžovania zverejnilo MZ SR na svojom webe. „Proces tretej etapy oddlžovania bude realizovaný rovnako ako proces prvej a druhej etapy v Elektronickom aukčnom systéme (EAS), kde je potrebné skontrolovať a verifikovať pohľadávky v termíne do 15. júla do 15.00 h,“ priblížil rezort.

Veritelia sa do procesu môžu zapojiť len ak splnia určité podmienky. Spraviť tak môžu v prípade neuhradených pohľadávok voči nemocnici zapojenej do procesu oddlžovania po lehote splatnosti za obdobie do 31. decembra 2018.

V prvej etape, ktorá sa skončila v júli 2018, bola oddlžovaná suma 339 miliónov eur. Objem peňazí zahŕňal tak veriteľov nemocníc, ako aj Sociálnu poisťovňu či veriteľov Národnej transfúznej služby. Do procesu oddlžovania sa zapojilo 29 nemocníc a Národná transfúzna služba. „Všetko bolo riadne a načas uhradené. Zmluvy sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv,“ zdôraznila hovorkyňa rezortu zdravotníctva.

Kalavská je pripravená vysvetliť Ficovi projekt stratifikácie nemocníc

V druhej etape oddlženia je výsledná suma oddlžených pohľadávok z fixného diskontu vyššia ako 402.000 eur a suma oddlžených pohľadávok z elektronickej aukcie predstavuje viac ako 54,7 milióna eur. Všetky dohody sú rovnako zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Analytici Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR ešte v júni v stanovisku k štátnemu záverečnému účtu za rok 2018 upozornili aj na riziká spojené s oddlžovaním nemocníc. Významné riziko z hľadiska verejných financií vidí NKÚ osobitne vo vývoji záväzkov univerzitných a fakultných nemocníc. Medziročne vzrástli záväzky na úrovni istiny z 834 miliónov eur na 880 miliónov eur ku koncu roka 2018. Tento negatívny stav je podľa kontrolórov okrem iného dôsledkom toho, že koncepcia oddlžovania zdravotníckych zariadení nerieši základné príčiny vedúce k narastaniu nedoplatkov nemocníc.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie