Jednou vetou

Odkladom splátok úverov sa bude parlament zaoberať v zrýchlenom konaní

Ilustračné foto

Foto: TASR

O odloženie splátok musí klient sám požiadať, nepôjde teda o plošný odklad splátok.

Úveroví klienti si budú môcť odložiť splátky, ak o to požiadajú. Parlament prerokuje tento návrh v zrýchlenom režime už na aktuálnej schôdzi. Národná rada SR totiž schválila návrh vlády, aby sa poslanci finančným opatrením zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní. Klienti by za odklad splátok nemali získať negatívny záznam v úverovom registri, ako to bolo za pôvodných podmienok. Ďalším opatrením je zvýšenie bezkontaktných platieb bez použitia PIN kódu z 20 na 50 eur.

O odloženie splátok musí klient sám požiadať, nepôjde teda o plošný odklad splátok. Môže tak však urobiť kedykoľvek počas trvania epidémie, nemusí to byť hneď po prijatí zákona. Podmienkou je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti.

Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa. O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je, aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ.

Môže vás zaujímať

Daňové priznania posunuté pre koronakrízu bude treba podať najneskôr do konca októbra