Jednou vetou

Odkladom splátok úverov sa bude parlament zaoberať v zrýchlenom konaní

Ilustračné foto

Foto: TASR

O odloženie splátok musí klient sám požiadať, nepôjde teda o plošný odklad splátok.

Úveroví klienti si budú môcť odložiť splátky, ak o to požiadajú. Parlament prerokuje tento návrh v zrýchlenom režime už na aktuálnej schôdzi. Národná rada SR totiž schválila návrh vlády, aby sa poslanci finančným opatrením zaoberali v skrátenom legislatívnom konaní. Klienti by za odklad splátok nemali získať negatívny záznam v úverovom registri, ako to bolo za pôvodných podmienok. Ďalším opatrením je zvýšenie bezkontaktných platieb bez použitia PIN kódu z 20 na 50 eur.

O odloženie splátok musí klient sám požiadať, nepôjde teda o plošný odklad splátok. Môže tak však urobiť kedykoľvek počas trvania epidémie, nemusí to byť hneď po prijatí zákona. Podmienkou je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti.

Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa. O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je, aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie