Jednou vetou

Ekologická havária: Odpadové vody kožiarskeho závodu unikli do Váhu

Ilustračná foto

foto: TASR

Začiatkom februára tohto roka došlo v dôsledku upchatia kanalizačného potrubia k úniku priemyselných odpadových vôd zo spoločnosti SlovTan Contract Tannery Liptovský Mikuláš zaoberajúcej sa kožiarskou výrobou do povrchového toku rieky Váh.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), inšpektorát životného prostredia Žilina, rieši predmetnú udalosť ako mimoriadne zhoršenia vôd. Podľa neskorších zistení externej spoločnosti, ktorá potrubie čistila, haváriu zapríčinili neznáme osoby, ktoré do kanalizácie vhodili rôzne predmety ako napríklad riečne kamene, komunálny a stavebný odpad.

Predmetná situácia vznikla mimo areálu spoločnosti, v mieste, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mestského sídliska Nábrežie. „Po prvotných usmerneniach silových a záchranných zložiek spoločnosť bezodkladne vykonala opatrenia na zamedzenie šírenia odtoku odpadovej vody do rieky Váh. Následne boli prijaté operatívne usmernenia o úplnej odstávke odpadovej vody a zastavení výroby,“ priblížil konateľ spoločnosti SlovTan Contract Tannery Harry Nakunst. V mieste vzniku havárie, po dohode so spoločnosťou Gelima, došlo k urýchlenému prečerpávaniu odpadovej vody do ich potrubia. „V nasledujúcich dňoch boli prijaté opatrenia na elimináciu dopadov na prírodné prostredie, predovšetkým však s prioritným zameraním na ochranu rieky Váh,“ uviedol konateľ spoločnosti.

Výrobu firma okamžite zastavila

Do 24 hodín prevzala čistenie potrubia externá spoločnosť z Trnavy. V krátkom čase došlo z jej strany k zisteniu, že v potrubí sa nachádza okrem usadeného kalu aj drobný komunálny odpad a bližšie neidentifikovateľné predmety. „Po prečistení boli z potrubia vybrané okrem drobného komunálneho odpadu aj rôzne väčšie či menšie riečne kamene, no tiež časti konárov a stavebný odpad pochádzajúci pravdepodobne z prestavby bytového jadra,“ informoval Nakunst. Vzorku týchto predmetov spoločnosť riadne zdokumentovala a uložila.

V mieste havarijnej situácie obyvatelia sídliska opakovane informovali, že v priebehu minulého roka do potrubia spoločnosti niekoľkokrát vylievalo bližšie neidentifikovateľný odpad cisternové vozidlo s nešpecifikovaným evidenčným číslom. „Podľa predbežných informácií išlo o vozidlo zelenej farby typu Praga V3S,“ povedal konateľ spoločnosti. Takýmto nezodpovedným konaním osôb dochádza podľa Nakunsta v prvom rade k veľmi závažnému ohrozeniu prírodných zdrojov. Riaditeľka žilinského inšpektorátu životného prostredia Marianna Martinková pre TASR uviedla, že príčiny a následky vzniknutej situácie aktuálne zisťujú.

Počas čistenia zaznamenala spoločnosť SlovTan Contract Tannery výrazné straty, nakoľko je od vody priamo závislá a bez nej je výroba maximálne obmedzená. „Naša spoločnosť bez ohľadu na nami vynaložené finančné prostriedky, okamžite po zistení havárie, zastavila výrobu, to znamená, zákonite došlo k výrazným stratám spoločnosti, a to nie iba finančným. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 ľudí, čiže dosah takéhoto nezodpovedného konania určitých osôb môže mať aj veľmi vážne socioekonomické následky,“ uzavrel konateľ spoločnosti.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie