Jednou vetou

OĽaNO navrhuje podľa rezortu pôdohospodárstva nerealizovateľnú novelu o nájme pôdy

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná

foto: TASR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR upozorňuje, že poslanecký návrh novely zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, ktorý predložila skupina poslancov za opozičné hnutie OĽaNO, je nerealizovateľný, byrokratický a zásadným spôsobom by zaťažil štátny rozpočet. Uviedla to v reakcii na utorkový brífing hnutia OĽaNO Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV SR.

Systém prideľovania finančných prostriedkov je podľa nej nastavený európskou legislatívou tak, že podmienkou na získanie priamych podpôr a podmienkou na poskytnutie platieb je predovšetkým obhospodarovanie poľnohospodárom nahlásených plôch. Informovala, že v rámci administrovania tzv. priamych podpôr rieši Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) opakovane každoročne problematické žiadosti určitých žiadateľov, u ktorých v rámci konaní príde ku zisteniu tzv. sporného práva, kedy PPA nedokáže objektívne určiť právo užívania, a preto na spornú výmeru neposkytne platbu žiadnemu zo sporných žiadateľov.

OĽaNO: Dotácie na pôdu by mal dostávať iba jej vlastník alebo platný nájomca

V roku 2016 podľa Peiger Ačjakovej prišlo k sporným prípadom len 73-krát, čo pri počte takmer 19.000 žiadateľov predstavuje 0,3 % sporných prípadov a podiel 0,14 % z celkovej výmery pôdy. „Je teda zjavné, že prípady sporného práva predstavujú veľmi nízku početnosť farmárov, čo potvrdzuje, že nejde o systémový nedostatok a problém,“ povedala.

Zdôraznila, že tisícky iných subjektov si dokážu svoje užívacie vzťahy k pôde vysporiadať zákonnými prostriedkami už pred podaním jednotnej žiadosti a v prípade, ak splnia podmienky vopred určené platnou legislatívou, sú im poskytované priame podpory. Samozrejme, je potrebné hľadať riešenia aj pre skupinu nespokojných farmárov, a to nielen v rámci rezortu pôdohospodárstva, ale v širšom kontexte zapojením aj ostatných aspektov výkonu verejnej moci a správy veci verejných (napríklad v oblasti súdnej moci, orgánov činných v trestnom konaní) a tiež celospoločenskou diskusiou o hľadaní konsenzu napríklad v oblasti dedičského práva a rozdrobenosti pôdy.

Štefanec pozval slovenských farmárov svedčiť do EP o podvodoch s agrodotáciami

„Navrhované ustanovenie vo vzťahu k úhrade nájomného, plneniu dodatočných podmienok, napríklad v oblasti rozpočtových pravidiel, je navyše v prípade priamych platieb v priamom rozpore s príslušnou legislatívou EÚ vzhľadom na skutočnosť, že priame platby sa poskytujú na ročnom základe na každý hektár nahlásený poľnohospodárom. Členské štáty teda majú povinnosť platiť hneď, ako sú splnené podmienky oprávnenosti na podporu. Existujúce právne predpisy EÚ v prípade priamych platieb neponechávajú priestor pre takúto dodatočnú vnútroštátnu právnu úpravu. Navrhovaná právna úprava z dielne opozičných poslancov je v hrubom rozpore s legislatívou EÚ. Táto neumožňuje žiadne dodatočné legislatívne úpravy procesov priamych platieb,“ dodala Peiger Ačjaková.

Poslanci Národnej rady (NR) OĽaNO Martin Fecko a Eduard Heger na brífingu uviedli, že agrodotácie na pôdu by sa mali poskytnúť iba jej vlastníkovi alebo platnému nájomcovi. Predložený návrh novely zákona by sa mal podľa Fecka prerokovať ešte na aktuálnej schôdzi NR SR. „Jediným cieľom tejto mojej novely je vniesť poriadok a spravodlivosť do základného a ústavou garantovaného práva užívať pôžitky zo svojho vlastníctva k pôde. Dnes sme svedkami toho, že pani Gabriela Matečná (nominantka SNS, ministerka pôdohospodárstva, pozn. TASR) nás drží v hlbokom socializme a neuznáva, že vlastnícke právo má stáť nad užívacím právom,“ zdôvodnil potrebu novely zákona Fecko.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie