Jednou vetou

Parízek: Slovenské firmy stále málo využívajú štátnu podporu exportných aktivít

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek.

Foto: TASR

Klub regionálnej SOPK v Banskej Bystrici v stredu otvoril ďalší ročník regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie a hospodárstva o exportných príležitostiach. Prezentácie a diskusie sa sústreďujú na formy štátnej pomoci pre malé a stredné podniky a zároveň na výmenu skúseností v podpore exportu.

Slovensko v roku 2018 zaznamenalo 8-percentný medziročný rast exportu. Pozitívne saldo v zahraničnom obchode je s krajinami Európskej únie, do červených čísel sa dostávame v obchode s Áziou a otvorené trhy afrického kontinentu predstavujú pre naše firmy nové výzvy. Iba 12 percent slovenského exportu smeruje mimo členských krajín OECD.

„Slovenská ekonomická diplomacia predstavuje silnú a výkonnú podporu vo svete pre firmy rôznej veľkosti, neziskové organizácie, zdravotníctvo, univerzity aj odborníkov. V kompetencii rezortu sú aj Nórske fondy, švajčiarsky finančný mechanizmus a výzvy Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú pomoc,“ uviedol Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Účasť slovenských firiem na rozvojovej spolupráci predstavuje modernú, účinnú formu rozvoja exportu. Medzinárodné záväzky vytvárajú príležitosti pre domácich výrobcov a poskytovateľov služieb v oblastiach, kde má Slovensko množstvo skúseností — v energetike, vodnom manažmente, informatizácii a odpadovom hospodárstve. Aktuálna výzva pre slovenské malé a stredné podniky v hodnote pol milióna eur je otvorená do 7. mája 2019.

Počas leta bude z Bratislavy lietať 47 pravidelných liniek

Na podporu exportu malých a stredných podnikov uzatvorila Eximbanka SR s Európskou investičnou bankou samostatnú úverovú linku v hodnote 50 miliónov eur. „Predstavujeme jediný priamy nástroj štátu na podporu slovenských exportérov a poskytujeme nielen financovanie a poistenie exportu, ale aj bezplatné exportné poradenstvo,“ uviedla Monika Kohútová, generálna riaditeľka Eximbanky.

Podľa Viktorie Vranskej, podpredsedníčky predstavenstva Banskobystrickej Regionálnej komory SOPK, exportný potenciál regiónu je ešte stále veľmi málo využitý, a preto je štátna pomoc dôležitá nielen z finančného, ale najmä exportného hľadiska. Silnou stránkou regiónu je operatívnosť malých a stredných podnikov a zároveň tradícia strojárenstva, hutníctva a kúpeľníctva na strednom Slovensku.

Úspešné príklady v Národnom projekte Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov uviedol Jozef Troják, výkonný riaditeľ SARIO, ktorý poukázal na skutočnosť, že v národných stánkoch na medzinárodných podujatiach sa predstavili desiatky slovenských firiem a v podnikateľských misiách bolo zorganizovaných vyše 600 stretnutí s podnikateľmi v zahraničí. Slovenské firmy si vytvárajú priame kontrakty, alebo ich zapájame do odberateľských reťazcov.

Aktivita rezortu diplomacie Spolu pre Slovensko Z regiónov do sveta cielene predstavuje potenciál ekonomickej diplomacie a štátne formy pomoci na podporu exportu slovenských firiem. Po diskusiách v Žiline, Košiciach, Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici bude nasledovať Nitra.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie