Jednou vetou

Pasívne saldo agroobchodu Slovenska sa vlani zvýšilo na 1,648 mld. eur

Ilustračné foto

TASR

Saldo zahraničného obchodu (ZO) SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v roku 2018 pasívne, v hodnote 1,648 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa zvýšilo o 19,3 %. Uviedol Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa neho v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 8,3 %, u potravín, nápojov a tabaku o 18,4 % a pri rastlinných výrobkoch až o 161,4 %, znížilo sa len u tukov a olejov o 6,2 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v roku 2018 bol vo výške 4,468 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2017 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 5,5 % vyšší. Nižší dovoz sa v roku 2018 oproti roku 2017 zaznamenal len v odvetví tukov a olejov o 8,8 %.

Slovenské banky sa zaujímajú o zrýchlenie platieb

Vyšší dovoz sa v sledovanom období evidoval pri živočíšnych výrobkoch o 4,6 %, pri rastlinných výrobkoch o 5,4 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 7,2 %.

Korpáš dodal, že v roku 2018 sa vyviezli zo SR agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 2,819 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zníženie o 1,1 %.

V medziročnom porovnaní sa znížil vývoz rastlinných výrobkov o 3,5 %, tukov a olejov o 12,1 % a potravín, nápojov a tabaku o 0,2 %. Medziročne sa zvýšil len vývoz živočíšnych výrobkov o 1,9 %.

Môže vás zaujímať

Pod dočasnou ochranou je aktuálne na Slovensku 95 firiem