Jednou vetou

Paška: Bezpečnostnú stratégiu SR je potrebné prepracovať

Jaroslav Paška

foto: TASR

„Jedným z dôležitých záväzkov súčasnej vládnej koalície z roku 2016 bolo rozhodnutie komplexne aktualizovať štruktúru obranných a bezpečnostných dokumentov Slovenskej republiky, pretože dovtedy platná Bezpečnostná stratégia zo septembra 2005 už nereflektovala na mnohé vážne zmeny dynamicky sa vyvíjajúceho bezpečnostného prostredia počas uplynulých viac ako 10 rokov,“ uviedol prvý podpredseda a poslanec Jaroslav Paška. Bezpečnostná stratégia SR je základným dokumentom bezpečnostnej politiky SR a jej cieľom je zachovanie bezpečnosti občanov a štátu. Je dokumentom, ktorý charakterizuje bezpečnostné prostredie, určuje bezpečnostné záujmy SR a stanovuje bezpečnostnú politiku štátu. Definuje tiež štruktúru opatrení pre inštitucionálne a materiálne zabezpečenia naplnenia ich cieľov.

„S novým, aktuálnym znením Bezpečnostnej stratégie SR oboznámil rezort zahraničia koaličných partnerov začiatkom septembra 2017 a na pracovnom stretnutí 11. 9. 2017 boli od prítomných zástupcov Slovenskej národnej strany vznesené zásadné výhrady k predloženému textu s upozornením, že poslanecký klub SNS takéto znenie dokumentu, bez vhodnej korekcie miestami neprimeraných formulácií, v NR SR nepodporí,“ zdôraznil Paška.

Rezort zahraničia následne predložil neopravený dokument na rokovanie vlády, pričom členom vlády zamlčal informáciu o skutočnosti, že so znením tohto znenia navrhovanej Bezpečnostnej stratégie SR poslanecký klub SNS nesúhlasí. „Predkladateľ tak zneužil dobromyseľnosť prítomných členov vlády na formálne odsúhlasenie znenia dokumentu, ku ktorému má jeden z koaličných partnerov trvalo zásadné výhrady. Preto dnes nie je možné (v súlade s pravidlami koaličnej spolupráce) v schvaľovacom procese Bezpečnostnej stratégie SR v NR SR korektne pokračovať,“ doplnil poslanec SNS Paška.

EK vydala opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti zdrojov v zdravotníctve SR

V záujme naplnenia záväzkov koalície, deklarovaných po parlamentných voľbách 2016 preto Slovenská národná strana svojim koaličným partnerom opätovne predloží požiadavku na prepracovanie ministerstvom zahraničia vyhotoveného a pre časť koalície neprijateľného znenia Bezpečnostnej stratégie SR. „Bezpečnostná politika štátu sa v slušnej, civilizovanej, demokratickej spoločnosti nemôže odvodzovať od pochybnou procedúrou ustanoveného dokumentu, s nejasnou legitimitou,“ dodal na záver prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie