Jednou vetou

Platy na Slovensku najviac rastú vo výrobe

Ilustračné foto

foto: TASR

Platy v roku 2018 celosvetovo opäť porastú, ale ich reálny rast bude výrazne nižší ako v minulých rokoch. Na Slovensku uskutočnili za uplynulých 12 mesiacov (ku 30.4.2018) úpravy miezd takmer všetky spoločnosti (96 %). Po zohľadnení inflácie vo výške 2,4 % predstavuje reálny rast miezd výšku 1,4 %, čo je rovnaká výška ako v minulom roku, ale výrazne nižšia ako v roku 2016 (2,8 %).

Ukázali to tohtoročné zistenia z prieskumu odmeňovania poradenskej spoločnosti Korn Ferry. Z pohľadu sektorov eviduje na Slovensku spoločnosť po zohľadnení inflácie najvýraznejšie nárasty vo výrobnom sektore, ktorý zahŕňa všetky výrobné spoločnosti vrátane automobilového a elektrotechnického sektora, a to vo výške 1,9 %. Napriek vysokým nárastom je výrobný sektor z pohľadu platov na úrovni celoslovenského priemeru. Je preto logické, že sa snaží čoraz vyššími úpravami platov nielen túto pozíciu udržať, ale dostať sa nad priemer Slovenska a byť tak atraktívnym odvetvím na trhu práce.

Reálny rast miezd (očistený o infláciu) v sektore IT a telekomunikácií s dlhodobo najvyššími základnými mzdami (14 % nad celoslovenským priemerom) dosiahol medziročne priemer 0,4 %. Nominálne nárasty základnej mzdy v tomto sektore sa priemerne pohybovali na úrovni 2,8 % a v prípade niektorých nedostatkových pozícií v Bratislave mohli dosiahnuť úroveň rastu až 10 %.

Generálny riaditeľ ŽSR odstúpil z funkcie

Napriek stabilnému prvenstvu na rebríčku platov na Slovensku je IT odvetvie opatrné s úpravami miezd. Dôvodom je práve dlhodobá vysoká úroveň platov, ktorá je neudržateľná, a preto sa rozdiel medzi IT sektorom a zvyškom odvetví v posledných rokoch znižuje.

Prognóza percentuálneho zvyšovania miezd v nasledujúcich 12 mesiacoch je slovenskými spoločnosťami odhadovaná vo výške 4 % pri odhadovanej inflácii 2 %. Najvyšší očakávaný rast je opäť medzi výrobnými spoločnosťami (4,6 %). To iba dokazuje trend vo výrobnom odvetví dlhodobo si udržať úroveň platov na priemere Slovenska, prípadne platiť vyššie ako zvyšok trhu. Aj spoločnosti v sektore maloobchodu plánujú vysoký rast na úrovni 4,3 %, v prípade niektorých individuálnych zvýšení dosahuje až úroveň 10 % a viac.

Korn Ferry Prieskum odmeňovania sa na Slovensku uskutočňuje každoročne a vďaka nemu je možné sledovať trend a vývoj platov na viacročnej báze. Prieskum odmeňovania sleduje prognózované nárasty platov, ako ich evidujú globálne oddelenia ľudských zdrojov a porovnáva ich s predpoveďami, ktoré uskutočnili v roku 2017. Taktiež zohľadňuje údaje o inflácii v roku 2018 podľa údajov vydávaných Economist Intelligence Unit.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie