Jednou vetou

Plénum schválilo zjednodušenie procesu vrátenia DPH turistom

Ilustračné foto

Foto: TASR

Suma potrebná na získanie vratky dane z pridanej hodnoty (DPH) sa má znížiť a proces vrátenia dane turistom má byť jednoduchší.

Počíta s tým novela zákona o DPH, ktorá zároveň ruší povinnosť skladania zábezpeky na DPH pri registrácii rizikových platiteľov DPH.

Dochádza tiež k transponovaniu smernice, ktorou sa zavádzajú harmonizované pravidlá pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré je možno vymeniť za tovary alebo služby. Novelu zákona z dielne rezortu financií vo štvrtok schválil parlament.

NÁŠ TEST: Zisťovali sme, na koľko Vás vyjde jedlo a pitie na vianočných trhoch

V rámci tejto novely zároveň plénum schválilo aj pozmeňovací návrh poslanca Radovana Baláža (SNS), podľa ktorého sa majú oslobodiť od dane dodávky tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch alebo iných skladoch.

„Následkom oslobodenia od dane totiž možno predpokladať zvýšený objem skladovanej surovej ropy v SR, v dôsledku ktorého dôjde k zlepšeniu energetickej bezpečnosti SR,“ priblížil Baláž.

Na základe prijatej právnej normy nastanú pri vracaní DPH turistom zmeny. Novela znižuje sumu potrebnú na získanie vratky DPH zo súčasných 175 eur na 100 eur.

Turisti budú môcť v budúcnosti využívať aj aplikáciu TAX refund, vďaka ktorej by pre nich žiadanie o vrátenie DPH malo byť jednoduchšie.

„Navrhovaným opatrením bude cestujúcim z tretích štátov umožnené využitím elektronických prostriedkov uplatniť vrátenie dane, ktorú v Slovenskej republike zaplatili v cene tovaru nespotrebovávaného na území Európskej únie, u osoby, ktorú na tento účel cestujúci poveria, za podmienky, že táto osoba má uzavretú dohodu o vrátení dane s Finančným riaditeľstvom SR,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele zákona.

Kažimír: Ak budem vymenovaný za guvernéra, budem brániť nezávislosť NBS

Právna norma zároveň ruší povinnosť skladania zábezpeky na DPH pri registrácii rizikových platiteľov DPH s tým, že stratila svoje opodstatnenie.

Dochádza aj k transponovaniu smernice, ktorou sa zavádzajú harmonizované pravidlá pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovary alebo služby.

Ďalšia smernica zjednodušuje pravidlá pre poskytovateľov digitálnych služieb. Od 1. januára budúceho roka sa zavedie obratový limit pre zdaniteľné osoby usadené len v jednom členskom štáte Európskej únie (EÚ) a ktoré poskytujú digitálne služby nezdaniteľným osobám usadeným v inom členskom štáte.

Ak hodnota týchto služieb nepresiahne v kalendárnom roku 10.000 eur bez dane a súčasne túto sumu nepresiahla ani v predchádzajúcom roku, poskytovatelia si budú môcť ako miesto dodania nimi poskytovaných digitálnych služieb zvoliť členský štát ich usadenia.

Boj proti falšovaniu pohonných látok majú zabezpečiť nanomarkery

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie