Jednou vetou

PMÚ uložil pokutu za neoznámenie zmeny kontroly nad Panta Rhei

Protimonopolný úrad

foto: TASR

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR, odbor koncentrácií, uložil pokuty podnikateľovi J&T FINANCE GROUP SE (JTFG), Česká republika v celkovej výške 600.000 eur a Ladislavovi Bödőkovi (LB), Slovenská republika v celkovej výške 7571 eur.

Účastníci konania podľa rozhodnutia porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly podnikateľa JTFG a LB nad podnikateľom Panta Rhei. Zákon tiež porušili tým, že vykonávali práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako bolo úradom o nej právoplatne rozhodnuté, pričom došlo k úplnej implementácii koncentrácie, to znamená k nadobudnutiu obchodného podielu v spoločnosti Panta Rhei zo strany podnikateľa JTFG a k následnému výkonu spoločnej kontroly účastníkov konania nad touto spoločnosťou.

Rozhodnutie vo veci, ako informoval PMÚ, je konečné a úrad očakáva vykonanie nápravy vo forme dodatočného oznámenia predmetnej koncentrácie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2. 11. 2018.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie