Jednou vetou

Podnikatelia si môžu v ťažkých chvíľach pomôcť niektorými daňovými opatreniami

Ilustračné foto

TASR

Zrejme najjednoduchšou pomôckou podnikateľov v tomto čase rapídneho výpadku tržieb je možnosť odloženia podania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmu za minulý rok o štvrť roka.

Podnikatelia môžu zmierniť ekonomický dopad koronavírusu na svoj biznis aj rôznymi opatreniami v daňovej oblasti. Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) mimo iného pripomína možnosť odkladu daňového priznania o štvrť roka. Odložia si tým aj splatnosť samotnej dane za minulý rok. Stačí na to vyplniť jednoduchý formulár a odoslať ho finančnej správe najneskôr do 31. marca, čo je riadny termín na podanie daňového priznania a zaplatenie dane.

„Odložiť si daňové povinnosti je pre podnikateľa vhodné, ak zatiaľ ešte nemá spracované daňové priznanie, účtovnú závierku či nemá zaplatené dane za minulý rok. Je to zodpovedné rozhodnutie najmä v situácii, kedy môže byť nariadená okamžitá karanténa účtovníkom, daňovým poradcom či zamestnancom ekonomických oddelení,“ konštatuje Marcela Bošková z SKDP.

Ďalšou možnosťou, ako zmierniť dopady aktuálnej situácie, by mohla byť žiadosť daňovému úradu o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Môže to pomôcť najmä v prípade, keď podnikateľom klesnú tržby alebo je ohrozená ich platobná schopnosť. Žiadosť by podľa daňových poradcov mala byť podaná dostatočne vopred pred splatnosťou preddavku, aby ju správca dane stihol spracovať.

Podľa Boškovej však daňové úrady v praxi neakceptujú, ak sú v jednej žiadosti zosumarizované preddavky za viac mesiacov či štvrťrokov. Daňoví úradníci od podnikateľov vyžadujú, aby podávali samostatnú žiadosť pre každú jednotlivú splátku preddavku. „Táto prax daňových úradníkov však nemá oporu v daňových zákonoch. V mimoriadnej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza, by preto bolo vhodné, aby od prebyrokratizovanej praxe daniari ustúpili a podnikateľom umožnili podať jednu žiadosť aj za viacero preddavkov naraz,“ tvrdí.

Ako dodáva Jozef Vasilík z SKPD, keďže podnikatelia v tomto období nemajú takmer žiadne príjmy, jednoducho nevládzu preddavky platiť. „Preto je potrebné ich upozorniť na možnosť podania žiadosti o určenie preddavkov inak, avšak bude zrejme nutné apelovať na Ministerstvo financií SR a Finančnú správu SR, aby v odôvodnených prípadoch akceptovali žiadosti o určenie preddavkov v minimálnej výške, najlepšie vo výške 0 eur,“ uviedol.

Existuje aj možnosť vyhnúť sa sankciám za zmeškanie lehôt na plnenie daňových povinností, vrátane oneskorenej platby dane. Daňové predpisy totiž poznajú inštitút odpustenia zmeškania lehoty, ktorého uplatnením sa daňovník môže vyhnúť aj vyrubeniu pokuty. Podľa daňových poradcov však má viacero nevýhod.

Za každé jedno omeškanie, či už ide o daňové priznanie podané po lehote, neskoro zaplatenú daň či preddavky, treba podať samostatnú žiadosť v prísnych lehotách, pričom každá žiadosť je spoplatnená správnym poplatkom v sume 4,50 eura. Daňoví úradníci majú zároveň širokú právomoc žiadosť zamietnuť.

„Finančná správa by mala správcov dane inštruovať, aby vyhoveli žiadostiam o odpustenie zmeškania lehôt, ktoré sa určite začnú objavovať po opadnutí najväčšej vlny problémov súvisiacich s koronavírusom,“ myslí si Bošková, podľa ktorej by však ešte vhodnejším postupom bolo, ak by urýchlené opatrenia prijala vláda. „Ich cieľom by malo byť dočasné pozastavenie neprimerane tvrdého sankčného systému za daňové pochybenia, na ktoré v takejto mimoriadnej situácii nemajú podnikatelia objektívne žiadny reálny dosah,“ dodala.

Správca dane pritom už v piatok daňovníkov informoval, že v prípade, ak by mali problémy s lehotou na podanie daňového priznania na daň z pridanej hodnoty, môžu spomínaný inštitút odpustenia zmeškanej lehoty využiť.

„Budeme prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Situáciu denne sledujeme, vyhodnocujeme a prijímame rozhodnutia na základe aktuálneho diania,“ uviedla na sociálnej sieti finančná správa. Daniari pritom už avizovali, že daňovníkom, ktorí podávajú papierové daňové priznania, umožní podať tieto priznania za minulý a zaplatiť daň bez sankcie namiesto do 31. marca až do 31. mája tohto roku.

Môže vás zaujímať

Pekári kritizujú nárast minimálnej mzdy a avizujú možné prepúšťanie