Jednou vetou

Podpora výroby elektriny z OZE a KVET má byť viac trhovo orientovaná

Ilustračné foto

Foto: TASR

Systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby (KVET) by mal byť viac trhovo orientovaný.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR preto pripravilo novelu zákona o podpore OZE a KVET, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Účinnosť by mala novela zákona nadobudnúť od 1. januára 2019.

Už od roku 2009 podľa MH SR pokračuje diskusia o optimalizácii nastavenia systému podpory elektriny vyrobenej z OZE alebo vysokoúčinnou kombinovanou výrobou v Slovenskej republike, pričom výzvy, ktorým je potrebné v tejto súvislosti čeliť, sú v dôsledku významného nárastu inštalovanej kapacity čoraz naliehavejšie.

„Ďalší problém predstavuje skutočnosť, že celková produkcia elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, ktorá sa podľa súčasnej právnej úpravy používa na krytie strát v sústave, v súčasnosti prevyšuje reálne straty sústavy,“ informoval rezort hospodárstva.

Dotácie v rezorte hospodárstva sa rozšíria o podporu elektromobility

Agenda podpory elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou je podľa MH SR decentralizovaná medzi troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, čo zvyšuje administratívne náklady aj náklady na predikciu a následné manažovanie odchýlok.

„Preto sa navrhuje centrálna správa systému podpory elektriny vyrobenej z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, a to administrácia podpory, dátový manažment a financovanie podpory organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,“ zdôraznil rezort hospodárstva.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. MH SR dodalo, že za súčasného zachovania podmienok pre existujúcich výrobcov elektriny z OZE a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou sa v záujme udržateľnosti systému podpory navrhuje zmena systému podpory na viac trhovo orientovaný typ podpory v súlade s najlepšou zahraničnou praxou a požiadavkami legislatívy Európskej únie.

Prezident vetoval novelu zákona o verejnom obstarávaní, má k nej pripomienky

Na základe pozmeňujúceho návrhu z výboru sa tiež zavádza nová povinnosť primiešavať minimálny objemový podiel biozložky do motorovej nafty a benzínu. Plénum schválilo aj návrh z výboru, podľa ktorého sa precizuje znenie definície zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Zároveň sa zavedie prechodné ustanovenie, ktoré má zabezpečiť, aby sa výrobca elektriny po účinnosti novely neocitol v režime neoprávneného odberu alebo neoprávnenej dodávky do sústavy.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie