Jednou vetou

Poistenec môže poberať tzv. preddavok na dôchodku

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Ak zahraničná inštitúcia mešká s potvrdením doby poistenia, poistenec môže dostávať tzv. preddavok na dôchodku. Ide o prípady, keď je potrebné zisťovať údaje o dobách dôchodkového poistenia v zahraničí a daná zahraničná inštitúcia mešká s ich doručením.

Zo zákona môže Sociálna poisťovňa predĺžiť zákonnú 60-dňovú lehotu na vybavenie žiadosti o dôchodok o ďalších 60 dní. O takomto postupe poisťovňa vždy poistenca písomne musí informovať. Ak ani v tejto predĺženej lehote poisťovňa nedostane zo zahraničia žiadané informácie, preruší konanie o žiadosti až do ich doručenia. O prerušení konania vydá písomné rozhodnutie a doručí ho žiadateľovi o dôchodok.

Prieskum: Slováci chcú využívať príspevok na rekreáciu

„Za istých podmienok môže poistenec zo Sociálnej poisťovne zatiaľ poberať tzv. preddavok na dôchodku. Ide o takú časť dôchodku, ktorá sa už dá určiť z dovtedy predložených podkladov. Preddavok však možno vyplácať len vtedy, ak je preukázané, že sú splnené podmienky nároku na dôchodok, ale nie je možné spoľahlivo určiť sumu dôchodku,“ zdôrazňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Definitívne rozhodnutie o dôchodku môže poistencovi prísť až po ukončení konania jeho prípadu, čiže po doručení a spracovaní chýbajúcich údajov zo zahraničia.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie