Naši poľnohospodári pozbierali doposiaľ 90 % hustosiatych obilnín

Ilustračné foto

Pixabay.com

Poľnohospodári pozbierali doposiaľ 90 % hustosiatych obilnín. Uviedol to Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

„V oblastiach s pozberanou úrodou sa pripravuje pôda pod oziminy. Žatva sa presúva do vyššie položených oblastí. Súčasný stav porastov kukuríc a tempo nástupu zberu silážnych kukuríc napovedajú pokles úrod oproti dostupným odhadom,“ informoval.

Aktuálne vysoké teploty podľa Korpáša znepríjemňujú život najmä hospodárskym zvieratám. Poľnohospodári prijímajú opatrenia na elimináciu vplyvu vysokých teplôt podľa svojich možností, najčastejšie úpravou vlhkostných pomerov ustajňovacích objektov, pri hovädzom dobytku aj nočným pasením. „V okrese Nitra sme napríklad zaznamenali denný pokles produkcie mlieka o 5 až 10 %,“ priblížil.

Ktorá krajina je na 1. miesto vo výrobe zmrzliny v EÚ?

Úrody za rok 2018 v okrese Levice, ktorý s výmerou 100.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy patrí medzi najväčšie okresy, sú podľa neho v jednotlivých oblastiach značne rozdielne. V porovnaní s minulým rokom poľnohospodári dosiahli nižšie úrody pri jačmeni ozimnom a jarnom, pri repke a hrachu.

„V okrese Nové Zámky sme zaznamenali zhoršenú kvalitu úrody. Pokles úrod v porovnaní s rokom 2017 je v rámci okresu u týchto komodít – jačmeň o 17 %, ostatné obilniny o 46 %, hrach o 25 %. Úroda repky a pšenice je porovnateľná s rokom 2017. Pri jesenných plodinách sa očakáva pokles úrod u všetkých komodít – kukurica, slnečnica, ako aj cukrová repa, odhadom o 10 až 20 %,“ spresnil.

Transparentný účet ponúkajú zatiaľ dve banky, ďalšie jeho zriadenie zvažujú

V okrese Nitra však podľa Korpáša predpokladajú poľnohospodári lepšiu úrodu jesenných plodín ako v minulom roku. „Registrujeme tak veľké regionálne aj vnútroregionálne rozdiely. Preto bude nutné aj posudzovať úrodu na regionálnej úrovni. Žatva je ukončená aj v ďalších, severnejších okresoch,“ poznamenal.

Severnejšie na Liptove sú podľa neho pozbierané dve tretiny plochy obilnín, úrody sú o niečo nižšie, ale veľký vplyv na celkové výsledky bude mať ešte ďalší priebeh žatvy. „U repky však už dnes môžeme povedať, že hektárové úrody neprekročia hranicu troch ton. Nižšiu úrodu nemôžeme pripísať len nepriaznivému počasiu. Zapríčinila ju aj zver. Porasty boli na jar spasené jeleňmi a znehodnotené diviakmi, doplnil.

Mnoho Ukrajincov sťahuje svoje stavebné podnikanie na Slovensko, tvrdí Muška

V okrese Stará Ľubovňa začala podľa Korpášových slov žatva ešte len nedávno. Jej plynulosť však prerušovali výdatné dažde. Obilniny sú celkovo pozbierané na 72 %, repka na 90 %. Práce ďalej pokračujú zberom slamy a prípravou pôdy pod repku olejnú.

„V regióne Prešov a Sabinov sa žatevné práce už skončili. Celkový pokles úrody u jednotlivých druhov obilnín oproti roku 2017 je o 20 až 40 % podľa jednotlivých oblastí regiónu. Najväčší výpadok, a to až 40 %, zaznamenali poľnohospodári u jačmeňa jarného. V okrese Humenné taktiež rátajú pestovatelia pokles úrod o približne 15 %,“ dodal Korpáš.

Môže vás zaujímať

Vývoz ropy z Iránu klesá