Jednou vetou

Polovica firiem na Slovensku stráca zisk kvôli meškaniu úhrad

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Až polovica slovenských firiem trpí stratou zisku v dôsledku zlej platobnej disciplíny jej zákazníkov. Necelá polovica (44 %) tak má vyššie úrokové náklady a 42 % firiem zaznamenáva problémy s cash flow. Ukázala to štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

 Prieskum bol uskutočnený medzi firmami v takmer 20 sledovaných európskych krajinách vrátane Slovenska. Odhalil, že každá štvrtá platba (27 %) na Slovensku prichádza firmám neskoro, alebo faktúry nie sú uhradené nikdy.

V platobnej disciplíne zákazníkov je na tom Slovensko ešte horšie než Gréci či Rumuni (po 26 %). Priemerne zaznamenávajú firmy v Európe 21 % platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti alebo sa ich nedočkajú vôbec.

 Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

Zlá platobná disciplína zákazníkov tak núti firmy na Slovensku obávať sa o svoju existenciu. Také niečo priznalo deväť percent opýtaných. Za skutočne vážnu situáciu to označil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. Rovnako tak strata zisku, vyššie úrokovanie nákladov a tiež problémy v cash flow sú podľa neho nepríjemnými sprievodnými javmi toho, že faktúry sa u nás neplatia v lehote splatnosti.

 „Odporúčam v takých prípadoch zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti manažmentu pohľadávok. Máme skúsenosť, že až 10 % zo všetkých predtým nevymožiteľných platieb sa klientom vráti. Tieto peniaze môžu následne využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii,“ zdôrazňuje Šoltes.

Môže vás zaujímať

Agropotravinári chcú prekonzultovať programové vyhlásenie pred jeho prijatím