Jednou vetou

Polovica firiem na Slovensku stráca zisk kvôli meškaniu úhrad

Ilustračná foto

foto: pixabay.com

Až polovica slovenských firiem trpí stratou zisku v dôsledku zlej platobnej disciplíny jej zákazníkov. Necelá polovica (44 %) tak má vyššie úrokové náklady a 42 % firiem zaznamenáva problémy s cash flow. Ukázala to štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI, venujúcej sa manažmentu pohľadávok.

 Prieskum bol uskutočnený medzi firmami v takmer 20 sledovaných európskych krajinách vrátane Slovenska. Odhalil, že každá štvrtá platba (27 %) na Slovensku prichádza firmám neskoro, alebo faktúry nie sú uhradené nikdy.

V platobnej disciplíne zákazníkov je na tom Slovensko ešte horšie než Gréci či Rumuni (po 26 %). Priemerne zaznamenávajú firmy v Európe 21 % platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti alebo sa ich nedočkajú vôbec.

 Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

Zlá platobná disciplína zákazníkov tak núti firmy na Slovensku obávať sa o svoju existenciu. Také niečo priznalo deväť percent opýtaných. Za skutočne vážnu situáciu to označil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko. Rovnako tak strata zisku, vyššie úrokovanie nákladov a tiež problémy v cash flow sú podľa neho nepríjemnými sprievodnými javmi toho, že faktúry sa u nás neplatia v lehote splatnosti.

 „Odporúčam v takých prípadoch zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti manažmentu pohľadávok. Máme skúsenosť, že až 10 % zo všetkých predtým nevymožiteľných platieb sa klientom vráti. Tieto peniaze môžu následne využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii,“ zdôrazňuje Šoltes.

Môže vás zaujímať

Priemerná cena bývania vzrástla medzikvartálne o takmer 60 eur za meter štvorcový