Jednou vetou

Poskytovanie príspevku v civilnom letectve sa upraví

Ilustračné foto

Foto: pixabay.com

Poskytovanie príspevku v oblasti civilného letectva sa upraví. Národná rada (NR) SR v utorok schválila návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.

Rezort dopravy vypracoval podrobnejšiu právnu úpravu poskytovania príspevku v civilnom letectve s ohľadom na možnosť poskytovať verejné financie formou finančného príspevku aj na účely prevádzky letiskovej infraštruktúry a investícií do nej.

URPINER: Toto všetko chystáme pre fanúšikov na Pohode v Trenčíne. Nenechajte si to ujsť

Zohľadňujú sa aj právne predpisy Európskej únie (EÚ) pre štátnu pomoc, rozhodnutia Európskej komisie a rozsudky Európskeho súdneho dvora v týchto súvislostiach.

„V návrhu zákona sa upravujú aj spoločné zásady na stanovovanie výšky letiskových odplát a systém letiskových odplát vo vzťahu k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy,“ konštatuje ministerstvo v predkladacej správe s tým, že by to malo prispieť k väčšej transparentnosti a zabrániť diskriminácii jednotlivých leteckých dopravcov. Zároveň by sa malo umožniť aj obci alebo vyššiemu územnému celku poskytovať príspevok.

Osoby činné v civilnom letectve poskytujúce letiskové služby by mali byť podľa návrhu oprávnené účtovať používateľom služieb odplaty. Prevádzkovateľ letiska, z ktorého je vykonávaná obchodná letecká doprava, by mal byť zároveň povinný konzultovať letiskové odplaty s leteckými dopravcami ako s používateľmi letiska.

Upraviť sa majú aj spoločné zásady na stanovovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb v súvislosti s právne záväznými aktmi EÚ.

Poplatky pri zmene priezviska po uzavretí manželstva sa majú zrušiť

MDV v spojitosti s tým vypracovalo aj novely ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich predovšetkým oblasť letiskovej infraštruktúry.

Zavádza sa tiež nový inštitút, ktorý mal byť pôvodne pod názvom letecká plocha. Návrh z výborov ho však nahradil termínom „osobitné letisko“.

Cieľom nového inštitútu je umožniť vykonávanie vzletov a pristátí aj na existujúcich stavbách s kolaudačným rozhodnutím pre letisko v poľnohospodárstve, ktoré však v súčasnosti nemajú platné prevádzkové povolenie a nespĺňajú platné právne predpisy.

Tieto stavby bude možné využívať takmer na všetky letecké činnosti okrem vykonávania obchodnej leteckej dopravy. Priestupky by zároveň mali byť tam, kde je to možné, riešené fixnou sadzbou.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie